Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
Şirvan bölgəsi üzrə şöbə, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Hüquq və qeydiyyat şöbəsi, məsləhətçi
İsrafilova Aynur İsrafil qızı
Əlaqə vasitələri:
Email: aynurisr@gmail.com
Telefon: (012) 492-60-35
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri [1]
  • Dövlət-din münasibətlərinin formalaşmasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rolu [8]
   • Azarbaycanda dini konfessiyalar haqqında müxtəsər məlumat [1,8]
    • Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində dini abidələrə qarşı erməni vandalizminin nümunələri [8]
     • Azərbaycanda Islam mədəniyyətinə dair nümunələr [1, 2, 6, 8]
      • Azərbaycanda tanınmış dini abidələr [2, 3, 6, 8, 9]
       • Azərbaycanda qeyri-ənənəvi dinlər və təriqətlər [4]
        • Azərbaycanda din və dini təsisatlar [5]
         • "Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun Nizamnaməsi” [9]  
          • “Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun Nizamnaməsi” [10]
           • “Müqəddəs kitabları öyrənmə kurslarının fəaliyyətinə nəzarət Qaydaları” [11]
            • “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [12]
             • “İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə” [13]
              • “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [14] 
               • “Dini ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [15]
                • Azərbaycan Respublikasının İnzibatı Xətalar Məcəlləsi üzrə: [16]
                 • Maddə 17. Vəzifəli şəxslərin inzibati məsuliyyəti
                 • Maddə 18. Hüquqi şəxslərin inzibati məsuliyyəti
                 • Maddə 88. İnzibati qaydada tutma
                 • Maddə 89. İnzibati qaydada tutma müddətləri
                 • Maddə 100. İnzibati xəta haqqında protokol  
                 • Maddə 101. İnzibati xəta haqqında protokolun tərtib edilməsi müddətləri    
                 • Maddə 103. Protokolun (prokurorun qərarının) baxılması üçün göndərilməsi 
                 • Maddə 394. Şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində qanunvericiliyin pozulması 
                 • Maddə 403. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı zamanı yanlış məlumatların verilməsi
                 • Maddə 404. Ləğvetmə zamanı bilə-bilə yalandan hüquqi şəxsin bütün kreditorlarının tələblərini qarşılamaq üçün ödəmə qabiliyyətinin olmasını təsdiq edən rəsmi bəyanatın qəbul edilməsi·       
                 •  Maddə 405. Hüquqi şəxslərin dövlət reyestri üçün zəruri məlumatların verilməməsi  
                 • Maddə 413. Nəzarət markalarının qəsdən məhv edilməsi, saxtalaşdırılması, qeyri-qanuni yolla hazırlanması, istifadəsi və satışı
                 • Maddə 432. Qrant alınması (verilməsi) haqqında qanunvericiliyin pozulması
                 • Maddə 515. Dini qurumların yaradılması və fəaliyyət qaydasının pozulması
                 • Maddə 516. Dini etiqad azadlığı haqqında qanunvericiliyin pozulması
                 • Maddə 598. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulması
                •   Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə: [17]
                 •  Maddə 103. Soyqırım
                 • Maddə 109. Təqib
                 •  Maddə 116. Silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma
                 • Maddə 120. Qəsdən adam öldürmə
                 • Maddə 167. Dini ayinləri icra etməyə mane olma
                 •  Maddə 168. Dini ayinlərin icrası adı altında vətəndaşların hüquqlarına qəsd etmə
                 • Maddə 205. Saxta kredit və ya hesab kartlarını və ya başqa ödəniş sənədlərini hazırlama, əldə etmə və ya satma
                 •  Maddə 214. Terrorçuluq
                 • Maddə 278. Hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya onu zorla saxlama, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirmə
                 • Maddə 279. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələri və ya qrupları yaratma
                 • Maddə 283. Milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması
                •    Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi üzrə: [18]
                 • Maddə 14. Vəzifələrin uzlaşmaması
                 • Maddə 51. Siyasi partiyalar blokunun adı və emblemi
                 • Maddə 88. Seçkiqabağı təşviqat aparılarkən sui-istifadə hallarına yol verilməməsi
                 • Maddə 90. Namizədlərin, qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının, referendum üzrə təşəbbüs qruplarının seçki (referendum) fondları
                • Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi üzrə: [19]
                 • Maddə 75. Tikintiyə icazə verilməsinin ümumi qaydaları
                • Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi üzrə: [23]
                 • Maddə 45. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə verildiyi hallar
                 • Maddə 46. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq icazəsinin verilməsi (müddətinin uzadılması) üçün tələb olunan sənədlər
                 • Maddə 64. İş icazəsinin alınması tələb olunmayan hallar
                 • Maddə 76. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin vəzifələri
                 • Maddə 86. Daxili intizam qaydaları
                 • Maddə 87. Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqları
                • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə: [21]
                 • Maddə 23. Vergi orqanlarının hüquqları
                 •  Maddə 38. Səyyar vergi yoxlaması
                 • Maddə 43. Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi
                 • Maddə 50. Operativ vergi nəzarəti

                Ədəbiyyat:

                1. Qafqazda İslam, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Bakı, 1991
                2.   Bibiheybət ziyarətgahı, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Bakı, 2008
                3. Azərbaycanda pirlər, Məşədixanım Hemət, Bakı, 1992
                4.   Azərbaycanda qeyri-ənənəvi dinlər və təriqətlər, Cabir İskəndərli, Bakı, 2008
                5.  Təzəpir məscidi, Anar İsgəndərov, Bakı, 2009
                6. Azərbaycanda İslam, Arif Yunusov, Bakı, 2004
                7. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin veb saytı
                8. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin veb saytı
                9.  "Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 oktyabr tarixli 1624 nömrəli Fərmanı
                10.  “Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun Nizamnaməsi”
                11. "Müqəddəs kitabları öyrənmə kurslarının fəaliyyətinə nəzarət Qaydaları"nın yeni redaksiyada təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı. 26 dekabr 2011-ci il, № 63
                12. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
                13. “İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 04 sentyabr 2012-ci il, № 692
                14.  “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının 9 mart 2004-cü il, №602-IIQ
                15. "Dini ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 4 dekabr 2015-ci il, № 27-VQ
                16. Azərbaycan Respublikasının İnzibatı Xətalar Məcəlləsi
                17. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
                18.   Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
                19.  Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi
                20. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi
                21. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi