Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
Hüquq və qeydiyyat şöbəsi, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri [10]
  • Dövlət-din mürıasibətlərinin formalaşmasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rolu [8]
   • Azarbaycanda dini konfessiyalar haqqında müxtəsər məlumat [1, 5, 8]
    • Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində dini abidələrə qarşı erməni vandalizminin nümunələri [8]
     • Azərbaycanda Islam mədəniyyətinə dair nümunələr [1, 2, 6, 8]
      • Çar Rusiyasının Azərbaycanda din siyasəti [1, 5, 7]
       • Şeyxulislamlıq İnstitutu [9]
        • Azərbaycanda qeyri-ənənəvi təriqətlər [4]
         • Azərbaycanda tanınmış dini abidələr [2, 3, 6, 8, 9]
          • Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun Nizamnaməsi [10]
           • Müqəddəs kitabları öyrənmə kurslarının fəaliyyətinə nəzarət Qaydaları [11]
            • "Dini ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [12]
             • "Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [13]
              • Azərbaycan Respublikasının İnzibatı Xətalar Məcəlləsi (Maddələr: 17, 18, 88.1, 88.1.5-1, 89.3-1, 89.5, 89.6, 89.7, 100, 101, 103, 394.0, 394.0.4, 403, 404, 405, 413, 432.2, 515, 516, 598) [14]
               • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (Maddələr: 103, 109, 116.0, 116.0.8, 120.1, 120.2, 120.2.12, 167, 167-1, 167-2, 167-3, 168, 168-1, 205-2, 214.1, 214.2, 214.2.6, 214-1, 278.2, 279, 283, 283-1) [15]
                • Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi (Maddələr: 14, 51.3, 51.4, 88.1, 88.2, 90.2, 90.2.11) [16]
                 • Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi (Maddələr: 45.1, 45.1.10, 45.2, 46, 64.0, 64.0.12, 76.6, 86.0, 86.0.13, 87.1, 87.1.9) [17]
                  • Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi (Maddələr: 75.2, 75.3, 75.4) [18]
                   • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (23.1, 23.1.13, 23.1.13-1, 38.5, 38.5.3, 43.2.1, 43.2.1.4, 50.1, 50.1.2, 50.1.2-1, 50.1.9) [19]
                    • Azərbaycan Respublikasınin Mülki Məcəlləsi (Maddələr: 43-63) [20]
                     • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prossesual Məcəlləsi (Maddələr: 8, 104) [21]
                      • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi (Maddələr: 45, 46, 47, 59, 60, 61, 73, 78, 79, 81, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130) [22]
                       • Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi (Maddə 1, 2, 9, 10) [23]
                        • "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın, habelə şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestrinin aparılması ilə bağlı sənədlərin təsdiq edilməsi haqqında Qərar [24]
                         • "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Maddələr: 4, 6, 17-1) [25]
                          • "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu: I, IV fəsillər [26]

                           Ədəbiyyat:

                           1. Qafqazda İslam, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Bakı, 1991
                           2. Bibiheybət ziyarətgahı, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Bakı, 2008
                           3. Azərbaycanda pirlər, Məşədixanım Hemət, Bakı, 1992
                           4. Azərbaycanda qeyri-ənənəvi dinlər və təriqətlər, Cabir İskəndərli, Bakı, 2008
                           5. Azərbaycanda din və dini təsisatlar, Abdulla Əhədov, Bakı,1991
                           6. Təzəpir məscidi, Anar İsgəndərov, Bakı, 2009
                           7. Azərbaycanda İslam, Arif Yunusov, Bakı, 2004
                           8. www.scwra.gov.az, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin veb saytı
                           9. www.qafqazislam.com Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin veb saytı
                           10. "Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 oktyabr tarixli 1624 nömrəli Fərmanı
                           11. "Müqəddəs kitabları öyrənmə kurslarının fəaliyyətinə nəzarət Qaydaları"nın yeni redaksiyada təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı. 26 dekabr 2011-ci il, № 63
                           12. "Dini ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 4 dekabr 2015-ci il, № 27-VQ
                           13. "Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 12 dekabr 2003-cü il, № 560-IIQ
                           14. Azərbaycan Respublikasının İnzibatı Xətalar Məcəlləsi
                           15. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
                           16. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
                           17. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi
                           18. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi
                           19. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi
                           20. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
                           21. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prossesual Məcəlləsi
                           22. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
                           23. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi
                           24. "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın, habelə şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestrinin aparılması ilə bağlı sənədlərin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 70 nömrəli, 13.04.2005-ci il tarixli Qərarı
                           25. "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasınin Qanunu    
                           26. "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. 21 dekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ