Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
Maliyyə və muhasibat uçotu şöbəsi, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
şöbə müdiri
Nərmin Bayramova
Əlaqə vasitələri:
Email: shehersalma.dq@gmail.com
Telefon: (012)597-51-47
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766, 1750,1745


 1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin yaradılması;
  • “Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi haqqında” Əsasnamə;
   • Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Şəhərsalma Şurası;
    • Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi:
     • Şəhərsalma fəaliyyəti
     • Şəhərsalma  və tikinti fəaliyyəti sahəsində dövlətin səlahiyyətləri
     • Şəhərsalma  və tikinti fəaliyyətinin əsas prinsipləri
     • Şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyinin təyinatı
     • Şəhərsalma fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin məqsədi və istiqamətləri və onu həyata keçirən orqan 
     • Şəhərsalma fəaliyyətini tənzimləyən normativ sənədlər sistemi
     • Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyi
     • Şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin məqsədi və istiqamətləri
     • Ərazi planlaşdırılmasının növləri
     • Ərazi planlaşdırılması sənədləri
     • Ümumi və baş planların hazırlanması və həyata keçirilməsi
     • Müfəssəl planların hazırlanması
     • Tikintilərin Dövlət reyestrinin məqsədi
     • Tikintilərin Dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatların tərkibi, həmin məlumatların təqdim edilməsi və reyestrin aparılması qaydaları
     • Məcəllənin pozulmasına görə məsuliyyət

    Ədəbiyyat:

    1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin yaradılması barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 fevral tarixli 1339 nömrəli Sərəncamı;
    2. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi haqqında Əsasnaməsinin, komitənin strukturunun təsdiq edilməsi, aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə”Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 9 noyabr tarixli 647 nömrəli Fərmanı;
    3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi sədrinin 20 iyun 2008-ci il tarixli 50 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Yanında Şəhərsalma Şurasının Əsasnaməsi”;
    4. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi, 29 iyun 2012-ci il №392-İVQ