Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
Maliyyə və muhasibat uçotu şöbəsi, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
şöbə müdirinin müavini
Pərvanə Bünyatova
Əlaqə vasitələri:
Email: darxkom011@gmail.com
Telefon: (012)597-51-34
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766, 1750,1745


 1. Dövlət orqanlarında  dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi (1,17)   
  • Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları (2,17)
   • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları (3,17)
    • Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətlərinin  icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi (4)
     • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: (5)
      • əmək məzuniyyətlərinin müddətləri
      • məzuniyyət vaxtı üçün əmək haqqının ödənilməsi qaydaları
      • əməyin ödənilməsi normaları
      • əmək haqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əmək haqqından tutulmalar
      • orta əmək haqqı və onun saxlanılması üzrə təminatlar
     • Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatı (6)
      • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə: (7)
       • vergilərin müəyyən edilməsinin və tutulmasının əsasları
       • Azərbaycan Respublikasında vegi sistemi
       • vergitutmalaın formaları
       • dövlət vergi orqanları və onların təyinatı
       • vergilərin müəyyən edilməsinin əsas şərtləri
       • vergi anlayışı
       • dövlət vergiləri
       • fiziki şəxslərin gəlir vergisi
       • hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
       • əlavə dəyər vergisi
       • aksizlər
       • əmlak vergisi
       • torpaq vergisi
       • yol vergisi
       • mədən vergisi
       • sadələşdirilmiş vergi
      • Büdcədən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqi (8)
       • Köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmasının yeni (açıq) metodunun tətbiqi üzrə təlimat (9,19)
        • Dövlət müəssisə və təşkilatların, habelə nizamnamə kapitalında dövlət payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi və bu vəsaitlərin sökülməsindən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə qaydalar (10)
         • Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları haqqında təlimat (11,19)
          • Sosial sığorta qaydaları (12)
           • Ezamiyyə xərclərinin normaları və qaydaları (13)
            • Məcburi  dövlət sosial sığorta haqları hesabına sosial sığorta ödəmələrinin təyin edilməsinin və verilməsinin müvəqqəti qaydaları (14)
             • Nəqliyyət xidməti haqqının ödənilməsi köməkçi bölməsi (15)
              • Komunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi köməkçi bölməsi (6)
               • Sair xərclər köməkçi bölməsi (6)
                • Dövlət qulluqçusu işdən azad edilərsə ona verilən ödənişlərin məbləği (16)
                 • Dövlət büdcəsindən müəyyənləşən  dövlət orqanlarında istifadə olunan minik avtomaşınlarının yanacaq normaları (15)
                  • Əsas vəsaitlərin ləğv edilməsi (15)
                   • Milli mühasibat uçotu Standartları üzrə Hesablar planı (16,19)
                    • Məzuniyyət hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan gəlirlər (18)
                     • Xəstəlik vərəqəsinə əsasən ödənişlərin aparılması (5)
                      • Debitor və kreditorlar (15)
                       • Əmək haqqının hesablanması (5)
                        • Azqiymətli mal-materiallar (6)

                         Ədəbiyyat:

                         1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında  dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcəsinin verilməsi Qaydaları”
                         2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında  dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda  qulluq stajına görə əlavə  haqqın, məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları”
                         3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının  mükafatlandırılması növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”
                         4. ”Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.31 may 2002-ci il, № 334-IIQ
                         5. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, 1 fevral 1999-cu il
                         6. “Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli Qərarı
                         7. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, 1 yanvar 2008-ci il
                         8. “Büdcədən  maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda  Mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair təlimat”, (1998-ci il 28 avqust tarixində 126 nömrəsi ilə Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınmışdır)
                         9. Köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmasının yeni (açıq) metodunun tədbiqi (1998-ci il 17 iyun tarixində 108 nömrəsi ilə Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınmışdır)
                         10. “Dövlət  müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi və bu vəsaitlərin sökülməsindən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar”ın  təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 noyabr tarixli 177 nömrəli Qərarı
                         11. “Milli Mühasibat Uçotu Standartları haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il   7 fevral tarixli 195 nömrəli Fərmanı
                         12. “Sosial Sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 18 fevral 1997-ci il
                         13. “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il  25 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarı və həmin qərarda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 20 sentyabr tarixli 144 nömrəli Qərarı 
                         14. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial  Müdafiə Fondunun Kollegiyasının 2006-cı il 12 yanvar tarixli 1/3 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına  sosial sığorta  ödəmələrinin təyin edilməsinin və verilməsinin müvəqqəti qaydaları”
                         15. Azərbaycan Respublikasında Maliyyə münasibətlərini tənzimləyən normativ-hüquqi aktların toplusu, 2003-cü il
                         16. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda büdcə təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun təşkili və aparılmasına dair təlimat, Bakı-2012
                         17. Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu (01.07.2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə)
                         18. Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi barədə (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 15 iyul 2000-ci il tarixli 126 nömrəli qərarı)
                         19. Büdcə təşkilatları üçün Milli mühasibat uçotu standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə təlimat (Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 09.02.2012-ci il tarixli 02 nömrəli qərarı).