Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoriq İdarəsi, Monitorinq sektoru, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1.  “Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları haqqında” Əsasnamə (1)
  • Su obyektlərinin monitorinqi 
  • Yerüstü su obyektlərinin fon tərkibi və çirklənməsinin monitorinqi
 2.  “Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyası (2)
  • Dəniz ətraf mühitinin qorunmasi, mühafizəsi və bərpasi 
  • Çirklənmənin qarşısının alınması, azaldılması və ona nəzarət 
 3. “Su təchizati və tullantı suları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (3)
  • Su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadə edən obyektə buraxılmaq hüququ 
 4. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azəbaycan Respublikasının Qanunu (4) 
  • Müəssisələrin, qurğuların və istehsal obyektlərin yerləşdirilməsinə ekoloji tələblər  
  • Ətraf mühitin mühafizəsinin əsas prinsipləri 
 5. “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azəbaycan Respublikasının Qanunu (5) 
  • Tullantılarla bağlı fəaliyyətə nəzarət
  • Tullantıların idarə olunmasına dair tələblər
  • Təhlükəli tullantıların idarə olunmasına dair tələblər
 6. Azəbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi (6)
  • Su obyeklərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində idarəetmə.
  • Su obyeklərinin istifadəsi, mühafizəsi və suların zərərli təsirinin qarşısının alınması üzrə dövlət proqramları
  • Tullantı sularının su obyektlərini axıdılmasının məhdudlaşdırılması, dayandırılması və qadağan edilməsi
 7. “Dəniz limanları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (7) 
  • Limanda təhlükəsizliyin təmin edilməsi
  • Təhlükəli yüklərin aşırılmasına dair tələblər 
  • Limanda fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsi
 8. “Su təchizatı. Xarici şəbəkə və qurğular” və “Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qərarı (8)
  • Təmizləyici qurğuların fəaliyyət növləri 
  • Suqəbuledici qurğular
 9.  Xüsusiləşdirilmiş  obyektlərin  yığışdırılması. (Çimərliklər)  (9) 
  •  Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Sərəncamı (10,13)
   • Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar  görülmüş tədbirlər  
  •  Xəzər dənizinin çirklənmədən qorunması (11, 12, 13) 
   •  Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinin mühafizəsində dövlətlərarası anlaşmaların vacibliyi (2,12)
    •  Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərin ekologiyası (12,13)
     •  Xəzərin neft və neft məhsulları ilə çirklənməsi
    • Xəzər dənizinin su bioloji resurslarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” Saziş (14)

     Ədəbiyyat:

     1. Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə (90 nömrəli qərar) 
     2. “Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
     3. Su təchizatı və  tullantı suları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
     4. Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
     5. İstehsalat və məişət tullantıları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
     6. Su məcəlləsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
     7. Dəniz Limanları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
     8. Kanalizasiya.Xarici şəbəkə və qurğular.(Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 13 avqust 2015-ci il tarixli 04 №-li qərarı) 
     9. Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin 74 nömrəli Qərari
     10. Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Sərəncamı
     11. Xəzər dənizinin çirklənmədən qorunması üzrə əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Sərəncami 
     12. Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərin ekologiyası 
     13. Qərib. Məmmədov. Ekologiya və Ətraf mühitin Mühafizəsi. Bakı 2005
     14. "Xəzər dənizinin su bioloji resurslarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” Saziş