Gənclər və İdman Nazirliyi
Tovuz rayon Gİİ, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  • Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları – Maliyyə hesabatları: [2,3]
   • Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat forması
   • Maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabat forması
   • Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat forması
   • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqıda hesabat forması 
  • Dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi [4,10]
   • Dövlət büdcəsinin icrası [4,10]
    • Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı [11]
     • Müdafiə olunan xərc maddələri [4,10]
      • Malların (işlərin və xidmətlərin) satınalma metodları-Katirovka sorğusu [5]
       • İşçilərin ezamiyyə qaydaları [12]
        • Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna hesablanan əmək haqqı fondunun məbləğinin müəyyən olunması [9,13,14,16,17]
         • Dövlət qulluqçusunun əmək haqqından tutulmalar, tutulmalar üzrə olunan güzəştlər [8]
          • Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar [6]
           • Əmək məzuniyyətinin müddətləri, məzuniyyətin hesablanması. Son haqq-hesab [7]
            • Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin hesablama metodu ilə uçotu [18] [15]
             • Əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin uçotu. Amortizasiya [19,20]
              • Aktiv-passiv hesablar, Debetor-kreditor borclar – Ümumi anlayış [1,2]

               Ədəbiyyat:

               1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 29 iyun 2004-cü il №716-IIQ
               2. Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2009-cu il 13 yanvar tarixli İ-05 nömrəli Əmri
               3. Dövlət büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq Mühasibat uçotunun təşkili və aparılmasına dair Təlimat, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il 09 fevral tarixli Q-02 nömrəli Qərar
               4. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, №358-IIQ. (Qanuna edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla)
               5. «Dövlət satınalmaları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 27 dekabr 2001-ci il, № 245- IIQ, Kotirovka sorğusu prosedurunun təşkili və keçirilməsinə dair təlimat, Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi. 25 iyun 2003-cü il i, Əmr № 12
               6. "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 18 fevral 1997-ci il, №568
               7. “Məzuniyyətlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi barədə Qərar, 19 iyul 1994-cü il.
               8. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, 11 iyul 2000-ci il
               9. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, 1 fevral 1999-cu il
               10. Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 24 may tarixli 75 nömrəli qərarı
               11. Azərbaycan Respublikası Vahid Büdcə Təsnifatı, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarı (Qərara edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla)
               12. Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı (Qərara edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla), İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il 18 yanvar tarixli Q-01 nömrəli qərarı
               13. Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin Vahid Tarif Cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq tarif (vəzifə) maaşlarının tənzimlənməsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13 dekabr tarixli 203 nömrəli qərarı
               14. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı
               15. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”
               16.  “Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2002-ci il, №334-IIQ
               17. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”
               18. Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu haqqında təlimat, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 28 dekabr tarixli İ-193 nömrəli Əmri
               19. Əmlakın və öhdəliklərin inventarizasiyası qaydaları, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirinin 03 iyul 2000-ci il tarixli I-107 nömrəli Əmri
               20. “Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasubat Uçotu Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarıni tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il 24 dekabr tarixli Q-12 nömrəli Qərar Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il 09 fevral tarixli Q-02 nömrəli Qərar