Gənclər və İdman Nazirliyi
Naftalan şəhər Gİİ, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  • Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları [2]
   • “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3]
    • Malların (işlərin və xidmətlərin) satınalma metodları-Katirovka sorğusu [4, 5]
     • Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar [6]
      • Əmək məzuniyyətinin müddətləri, məzuniyyətin hesablanması. Son haqq-hesab [7]
       • Dövlət qulluqçusunun əmək haqqından tutulmalar, tutulmalar üzrə olunan güzəştlər [8]
        • Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları [9]
         • Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı [10]
          • İşçilərin ezamiyyə qaydaları [11, 12]
           • Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə aylıq əlavə haqqın məbləğinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilməsi Qaydası [ 13]
            • Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydaları [14]
             • "Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [15]
              • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə [16]
               • Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin hesablama metodu ilə uçotu [17]
                • Əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin uçotu. Amortizasiya [18, 19]

                 Ədəbiyyat:

                 1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 29 iyun 2004-cü il №716-IIQ
                 2. Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2009-cu il 13 yanvar tarixli İ-05 nömrəli Əmri
                 3. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, №358-IIQ (Qanuna edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla)
                 4. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 27 dekabr 2001-ci il, № 245- IIQ
                 5. Kotirovka sorğusu prosedurunun təşkili və keçirilməsinə dair Təlimat, Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi. 25 iyun 2003-cü il i, Əmr № 12
                 6. "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 18 fevral 1997-ci il, №568
                 7. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, 1 fevral 1999-cu il
                 8. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, 11 iyul 2000-ci il
                 9. "Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları", Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 24 may tarixli 75 nömrəli qərarı
                 10. "Azərbaycan Respublikası Vahid Büdcə Təsnifatı", Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarı 
                 11. "Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında", Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı
                 12. "İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları", Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il 18 yanvar tarixli Q-01 nömrəli qərarı
                 13. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı
                 14. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”
                 15. “Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2002-ci il, №334-IIQ
                 16. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”
                 17. Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin Xəzinə uçotu haqqında təlimat, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 28 dekabr tarixli İ-193 nömrəli Əmri
                 18. “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2013-cü il 16 iyul tarixli Q-17 nömrəli Qərar 
                 19. “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il 24 dekabr tarixli Q-12 nömrəli Qərarı