Təhsil Nazirliyi
Kürdəmir rayon Təhsil Şöbəsi, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742
Ümumi təhsilin təşkili və idarəolunması şöbəsi, yerli təhsili idarəetmə orqanları ilə iş sektorunun məsləhətçisi
Kərimov Elçin Vaqif
Əlaqə vasitələri:
Email: Elchin.Karimov@edu.gov.az
Telefon: 599-11-55 (5325)


 1. Ümumi təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu  [1]
  • Ümumi təhsil məktəbinin nümunəvi Nizamnaməsi  [2]
   • Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası üzrə:  [3]
    • Strateji hədəflər və tədbirlər
    • Məktəbəhazırlıq təhsilinin təşkili, məqsəd və əhəmiyyəti 
    • Ümumi təhsil pilləsinin tam orta təhsil səviyyəsində tədrisin təmayüllər üzrə təşkilinin əhəmiyyəti
   • Azərbaycan Respublikasında Ümumi təhsilin dövlət standartları [4]
    •  Azərbaycan Respublikasının Ümumi Təhsil Sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası  [5]
     • Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası  [6]
      • Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası  [7]
       • Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi Qaydası  [8]
        • Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş nişanla təltif olunma Qaydası  [9]
         • Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid Qaydaları  [10]
          • Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun attesta­siyasının aparılması Qaydaları  [11]
           • Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların attestasiyasının (məkdəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması Qaydası [12]
            • Məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanması haqqında Təlimat [13]
             • Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları  [14]
              • Fərdi təhsilin təşkili haqqında Qaydaları  [15]
               • Ümumi orta təhsil haqqında və tam orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatlarının verilməsi Qaydası [16]
                • Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar  [17]
                 • Ümumi təhsil pilləsinin ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrinin eksternat təhsilalma formasında vaxtından əvvəl bitirilməsi Qaydaları  [18]
                  • Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları [19]
                   • 2018–2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı [20]
                    • Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin siyahısının və evdə təhsilin təşkili Qaydaları  [21]
                     • Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində siniflər üzrə şagird sıxlığı Normaları [22]
                      • Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində (ümumi təhsil üzrə təhsilverənlərə münasibətdə digər dövlət təhsil müəssisələrində) işləyən təhsilverənlərin sertifikatlaşdırma Qaydası   [23]
                       • Rayon (şәhәr) tәhsil şöbәsi (idarәsi) haqqında Әsasnamә [24]

                        Ədəbiyyat:

                        1. “Ümumi təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 29 mart 2019-cu il
                        2. “Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13 yanvar tarixli 5 nömrəli qərarı
                        3. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı
                        4. Azərbaycna Respublikasında Ümumi təhsilin dövlət standartları (2020-ci il 29 sentyabr 361 nömrəli Qərarı 
                        5.  “Azərbaycan Respublikasının Ümumi Təhsil Sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 13 yanvar tarixli 9 nömrəli Qərarı
                        6. "Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi  haqqında” Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli 82 nömrəli qərarı
                        7. "Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 24 noyabr tarixli 479 nömrəli qərarı
                        8. “Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 21 yanvar tarixli 12 nömrəli qərarı
                        9. “Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş nişanla təltif olunma Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 14 yanvar tarixli 8 nömrəli qərarı
                        10. “Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid Qaydaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 22 iyun tarixli 115 nömrəli qərarı
                        11. "Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun attesta­siyasının aparılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 12 dekabr tarixli 498 nömrəli qərarı
                        12. “Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların attestasiyasının (məkdəbdaxili qiymətləndirmənin) aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 2018-ci il 28 dekabr  tarixli, 8/1 nömrəli Qərarı
                        13. “Məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanması haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1994-cü il 25 mart tarixli 187 nömrəli əmri
                        14. “Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 2014-cü il 6 noyabr tarixli 1/3 nömrəli qərarı 
                        15. “Fərdi təhsilin təşkili haqqında Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 29 may tarixli 645 nömrəli əmri
                        16. “Ümumi orta təhsil haqqında və tam orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatlarının verilməsi Qaydası”nın təsdiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2017-ci il 8 iyun tarixli 129 nömrəli əmri 
                        17. “Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 1 may tarixli, 522 nömrəli əmri   
                        18. “Ümumi təhsil pilləsinin ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrinin eksternat təhsilalma formasında vaxtından əvvəl bitirilməsi Qaydaları”nın təsdiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2015-ci il 1 may tarixli 537 nömrəli əmri
                        19. Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları” haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 8 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı
                        20. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2018–2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”
                        21. “Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin siyahısının və evdə təhsilin təşkili Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 10 may tarixli 77 nömrəli Qərarı.
                        22. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində siniflər üzrə şagird sıxlığı Normaları”nın  təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 22 iyun tarixli 212 nömrəli Qərarı.  
                        23. “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində (ümumi təhsil üzrə təhsilverənlərə münasibətdə digər dövlət təhsil müəssisələrində) işləyən təhsilverənlərin sertifikatlaşdırma Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı 
                        24. “Rayon (şәhәr) tәhsil şöbәsi (idarәsi) haqqında Әsasnamә”nin tәsdiq edilmәsi barәdә