Təhsil Nazirliyi
Füzuli rayon Təhsil Şöbəsi, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tabeliyində olan orqanın rəhbərinin müavini - rəhbərin müavini

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766, 1750,1745


 1.  Təhsil Nazirliyinin Əsasnaməsi (1)
  •  Təhsil Nazirliyinin strukturu (2)
   • Təhsil Nazirliyinin beynəlxalq əlaqələri (4)
    • “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: (3)
     • Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri;
     • Qanununun mahiyyəti, məqsədi, tətbiq sferası
     • Təhsilin məqsədi
     • Təhsil hüququna dövlət təminatı
     • Təhsil sahəsində dövlət standartları;
     • Tədris dili;
     • Təhsil sisteminin quruluşu;
     • Təhsil proqramı (kurikulum)
     • Təhsilin məzmununa və təşkilinə dair ümumi tələblər
     • Təhsilin formaları və təhsilalma formaları, təhsil haqqında dövlət  sənədi
     • Təhsilin pillələri və səviyyələri
     • Təhsilalanların, təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri, sosial müdafiəsi
     • Təhsil sahəsində beynəlxalq əlaqələr;
     • Təhsil müəssisələrinin idarə olunması və maliyyələşdirilməsi
     • Təhsil sistemində mülkiyyət münasibətləri
     • Dövlət və bələdiyyə təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi mənbələri
    • Təhsil sahəsində həyata keçirilən dövlət proqramları, onların mahiyyəti (7,8)
     • Təhsil İnstitutunun vəzifə və funksiyaları (5)
      •   “2018-2024-cü illərdəAzərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın məqsədi, qarşıya qoyulmuş vəzifələr və gölənilən nəticələr. (6)
       •  “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” (7,8)

        Ədəbiyyat:

        1.    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 mart 2005-ci il tarixli 203 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə”
        2. “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturunun təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2010-cu il tarixli 1251 nömrəli Sərəncamı
        3. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 19 iyun 2009-cu il, № 833
        4. www.edu.gov.az –Beynəlxalq əməkdaşlıq
        5. www.arti.edu.az
        6. “2018-2024-cü illərdəAzərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-cü il 14 dekabr tarixli 3498 Sərəncamı
        7. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli 13 nömrəli Sərəncamı
        8. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 19 yanvar tarixli Sərəncamı