Təhsil Nazirliyi
Füzuli rayon Təhsil Şöbəsi, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tabeliyində olan orqanın rəhbərinin müavini - rəhbərin müavini

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Ümumi və məktəbəqədər təhsil şöbəsi, Ümumi təhsil sektorunun müdiri
Həmzəyev Firidun Ələsgər
Əlaqə vasitələri:
Email: firidun.hamzayev@edu.gov.az
Telefon: 599-11-55 (5433)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766, 1750,1745


 1. Ümumi təhsilin səviyyələri, hər bir səviyyə üzrə məqsəd və vəzifələr, ümumi təhsilin icbariliyi [1]
  • Ümumi təhsil müəssisələrinin mülkiyyət növünə görə təsnifatı [1]
   • Ümumtəhsil məktəbinin və digər növdən olan ümumi təhsil müəssisələrinin müvafiq Nizamnamələrdə təsbit edilən məqsəd və vəzifələri [2]
    • Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları). Kurikulum islahatının mahiyyəti, məqsədi və bu sahədə qarşıda duran vəzifələr, fənn kurikulumlarının strukturu [4]
     •  “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda qarşıya qoyulmuş strateji istiqamətlər və hədəflər [3]  
      • İcbari ümumi orta təhsilin yerinə yetirilməsinin təşkili yolları [14, 24]
       • Şagird nəailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə müasir mexanizmlərin mahiyyəti [5]
        • İstedadlı uşaq və gənclərin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən dövlət siyasətinin məqsəd və vəzifələri [3, 23]
         • Ümumi təhsil pilləsinin tam orta təhsil səviyyəsində tədrisin təmayüllər üzrə təşkilinin əhəmiyyəti [1, 3]
          • Məktəbəhazırlıq təhsilinin məqsəd və əhəmiyyəti [3, 9,10]
           • Təhsil formaları [1]
            • Ümumi təhsil üzrə hüquqi-normativ sənədlər: -Rayon (şəhər) təhsil şöbəsi (idarəsi) haqqında Əsasnamə [14,25] -Ümumtəhsil məktəbinin pedaqoji şurası haqqında Əsasnamə [15] - Məktəb sənədlərinin aparılması və  saxlanması haqqında  Təlimat [16]  -Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası [6,7] -Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi Qaydası [8] -Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma Qaydası [11] -Ümumi orta təhsil haqqında və tam orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatlarının verilməsi Qaydası (20) -Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid Qaydaları [12] -Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları [9, 10] -Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları [17] -Xüsusi istedada malik uşaqların vaxtından əvvəl I sinfə qəbulu Qaydaları [18] -Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında Qaydalar [21] -Ümumi təhsil pilləsinin ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrinin eksternat təhsilalma formasında vaxtından əvvəl bitirilməsi Qaydaları [22] -Fərdi təhsilin təşkili haqqında Qaydalar [19] -Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsinin (attesta­siyasının) aparılması Qaydaları [13]
             • Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, işə qəbulu və yerdəyişməsi [25]
              •  Müəllimlərin biliyinin diaqnostik qiymətləndirilməsi [26]

               Ədəbiyyat:

               1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 19 iyun 2009-cu il    
               2. “Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13 yanvar tarixli 5 nömrəli qərarı
               3. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı
               4. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli 103 nömrəli qərarı
               5. “Azərbaycan Respublikasının Ümumi Təhsil Sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 13 yanvar tarixli 9 nömrəli Qərarı
               6. “Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydaları”nın  təsdiq  edilməsi  haqqında” Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli 82 nömrəli qərarı
               7. “Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 24 noyabr tarixli 479 nömrəli qərarı
               8. “Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 21 yanvar tarixli 12 nömrəli qərarı
               9. “Uşaqların məktəbəhazırlığının təşkili məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 11 iyul tarixli 271 nömrəli qərarı 
               10. “Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 8 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı
               11. “Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 14 yanvar tarixli 8 nömrəli qərarı
               12. “Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid Qaydaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 22 iyun tarixli 115 nömrəli qərarı
               13. “Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsinin (attesta­siyasının) aparılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 12 dekabr tarixli 498 nömrəli qərarı
               14. “Rayon (şəhər) təhsil şöbəsi (idarəsi) haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  1994-cü il 08 noyabr tarixli 636 nömrəli əmri 
               15. “Ümumi təhsil müəssisəsinin Pedaqoji Şurası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  2010-cu il 19 noyabr  tarixli,  1486 nömrəli əmri
               16. “Məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanması haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1994-cü il 25 mart tarixli 187 nömrəli əmri
               17. “Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 2014-cü il 6 noyabr tarixli 1/3 nömrəli qərarı
               18. “Xüsusi istedada malik uşaqların vaxtından əvvəl I sinfə qəbulu Qaydaları”nın təsdiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2013-cü il 17 iyul tarixli 739 nömrəli əmri
               19. “Fərdi təhsilin təşkili haqqında Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 29 may tarixli 645 nömrəli əmri
               20. “Ümumi orta təhsil haqqında və tam orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatlarının verilməsi Qaydası”nın təsdiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2017-ci il 8 iyun tarixli 129 nömrəli əmri
               21. “Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 1 may tarixli, 522 nömrəli əmri
               22. “Ümumi təhsil pilləsinin ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrinin eksternat təhsilalma formasında vaxtından əvvəl bitirilməsi Qaydaları”nın təsdiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2015-ci il 1 may tarixli 537 nömrəli əmri
               23. "Xüsusi istedada malik olan uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə Dövlət Proqramının (2006 -2010-cu illər)" təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 17 aprel 1414 nömrəli Sərəncamı
               24. “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 16 iyun tarixli 138 nömrəli Fərmanı
               25. “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların işə qəbulu  və yerdəyişməsi Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  2018-ci il tarixli 54 nömrəli əmri
               26. “Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin və ümumtəhsil fənlərini tədris edən digər pedaqoji heyətin bilik və bacarıqlarının diaqnostik  qiymətləndirilməsi-nin aparılması qaydalarının təsdiqi və diaqnostik qiymətləndirmənin keçirilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2018-ci il 04 avqust tarixli 236/1 nömrəli əmri.