Təhsil Nazirliyi
Tovuz rayon Təhsil Şöbəsi, baş mühasib

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Mühasibat uçotu və hesabat sektorunun müdiri
Bəxtiyar Səmədov
Əlaqə vasitələri:
Email: Baxtiyar.Samadov@edu.gov.az
Telefon: 5991155(5254)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [1, 2]
  • Ümumi müddəalar
  • Dövlət büdcəsi və məqsədi
  • Dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri
  • Büdcə təsnifatı
  • Büdcə ili
  • Müdafiə olunan xərc maddələri
 2. Büdcədənkənar vəsaitlərin formalaşdırılması, yığılması və istifadə edilməsi [3]
  • “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
   • “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
    • “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [6]
     • "Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş, həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi [7]
      • Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi [8]
       • Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üçün həmin vəsaitlərdən istifadə barədə aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə hesabat formaları [9]
        • Əməyin ödənilməsi sistemi və növləri [10,11]
         • Məzuniyyətin növləri
         • Əmək məzuniyyəti və  onun verildiyi iş ili
         • Əmək məzuniyyətinin müddətləri
         • Sosial məzuniyyətlərin növləri
         • Əmək məzuniyyətlərinin verilməsi qaydası
         • Məzuniyyət vaxtı üçün orta aylıq əməkhaqqının hesablanması və ödənilməsi qaydası
        • Gəlir vergisi. Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi. Əlavə dəyər vergisi. Sadələşdirilmiş vergi [12,13]
         • İşçilərin ezamiyyə qaydaları [14,15]
          • Təhsil müəssisəsinin maliyyələşdirilməsi [16]
           • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə: [17,18,19,20,21]
            • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarının tərkibi
            • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib etdikləri maliyyə hesabatları
            • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən maliyyə hesabatlarını tərtib edən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün Hesablar Planının müvafiq hesablarında və subhesablarında əks etdirilməsi
            • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları
           • “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [22,23]
            • Əsas anlayışlar
            • Satınalma metodları
            • Satınalmaların təşkili
           • Uçot və hesabat üzrə:  [5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]
            • Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların uçotu və hesabatı
            • Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmaların uçotu 
            • Əməkhaqqının uçotu
            • Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmaların uçotu və hesabatı 
            • Gəlir vergisinin uçotu və hesabatı 
            • İşsizlikdən sığortanın və tibbi sığortanın uçotu və hesabatı
            • Büdcə müəssisəsinin faktiki xərclərinin uçotu 
            • Bu xərclərin ilin sonunda silinməsi qaydası 
            • Əməkhaqqı üzrə borcların uçotda əks olunması
            • Mal- materialların uçotu
            • Ezamiyyə xərclərinin uçotu
           • “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [25]
            • Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatı üzrə: [26]
             • Büdcə gəlirlərinin təsnifatı
             • Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı 
             • Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı 
             • Büdcə xərclərinin inzibati təsnifatı 
            • Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə  [27]
             • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə Dövlət satınalmaları haqqında qanunvericiliyin  pozulması [28]

              Ədəbiyyat:

              1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, №358-IIQ
              2. “Azərbaycan Respublikası vahid  büdcə  təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2018-ci il tarixli 440 nömrəli qərarı
              3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 noyabr 2017-ci il tarixli 502 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və təşkilatların büdcədənkənar vəsaitlər haqqında ƏSASNAMƏ”
              4. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 fevral 1997-ci il, №250 IQ)  
              5. “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 iyun 2017-ci il, №765-VQ) 
              6. “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (28 oktyabr 1999-cu il, №725-İQ)  
              7. "Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş , həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar"ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı (6 noyabr 2004-cü il, №177)  
              8. Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı (18 iyul 2011-ci il, №120) 
              9. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli Q-10 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üçün həmin vəsaitlərdən istifadə barədə aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə hesabat formaları və onların təqdim edilmə Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Q-10 nömrəli 05 may 2021-ci il tarixli qərarı
              10. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
              11. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, 29 iyun 2004-cü il, №716-IIQ
              12. "Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 11 iyul 2000-ci il, № 905-IQ
              13. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
              14. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli qərarı
              15. “İşçilərin ezamiyyə qaydaları” (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Qərarı)
              16. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 19 iyun 2009-cu il, № 833-IIIQ
              17. “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi,25 dekabr 2018-ci il Qərar № Q-13
              18. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına, Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq memorial order forması əsasında sintetik uçotun aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 18 yanvar 2016-cı il Q-02 
              19. İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən maliyyə hesabatlarını tərtib edən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün Hesablar Planının müvafiq hesablarında və subhesablarında əks etdirilməsi qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Q-08 nömrəli 10 mart 2020-i il tarixli qərarı 
              20. Büdcə təşkilatları üçün hesabat dövrü və maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 15 aprel 2013-cü il tarixli Q-11 nömrəli Qərarı
              21. “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-12 nömrəli 24 dekabr 2012-ci il tarixli qərarı
              22. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
              23. Malların (işlərin və xidmətlərin) dövlət satınalmalarının açıq tender və kotirovkalar sorğusu üsulları ilə aparılması üçün minimum məbləğlərin və satınalınan xidmətlər barədə bildirişin beynəlxalq miqyasda geniş yayılan mətbuat orqanında və internetdə dərc edilməsi üçün məbləğin müəyyən edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Q-12 nömrəli 20 may 2013-cü il tarixli qərarı
              24. Azərbaycan Respublikası Xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi qaydaları (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 31 avqust 2000-ci il tarixli I-136 nömrəli əmrlə təsdiq edilmişdir)
              25. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
              26.  Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 
              27. “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 
              28. Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu