Gənclər və İdman Nazirliyi
Göyçay rayon Gİİ, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Şəhər (rayon) gənclər və idman (baş) idarələrinin vəzifə və funksiyaları [1]
  • "Gənclər siyasəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
   • "Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə" Dövlət Proqramı [3]
    • Azərbaycan gənclərinin forumları [4] 
     • "Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlər təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı [5]
      • “Azərbaycanda gənc istedadlara dövlət qayğısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı [6]
       • "Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [7]

        Ədəbiyyat:

        1. Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman nazirinin 14 iyul 2006-cı il tarixli S-407 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Şəhər (rayon) gənclər və idman idarəsi (baş idarəsi) haqqında” Əsasnamə
        2. “Gənclər siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 9 aprel 2002-ci il, №297-IIQ
        3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 sentyabr 2017-ci il tarixli 3236 nömrəli Sərəncamı ilə təstiq edilmiş “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramı
        4. Azərbaycan gənclərinin forumları 
        5. "Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlər təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 13 sentyabr tarixli 662 nömrəli Sərəncamı
        6. “Azərbaycanda gənc istedadlara dövlət qayğısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyun 1996-cı il tarixli 464 nömrəli Fərmanı
        7. "Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 iyun 2000-ci il, № 894-IQ