Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
məsləhətçi - tərcüməçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi üzrə:
  • Məhkəmə və cinayət prosesində iştirak edən şəxslər; Birinci instansiya məhkəməsində icraat.
 2. Cinayət Məcəlləsi üzrə:
  • Cinayət qanunu. Cinayət haqqında. Cəza haqqında.
 3. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə:
  • Məhkəmə hakimiyyəti; Ağır cinayətlər məhkəmələri.

Ədəbiyyat:

 1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 30 dekabr 1999-cu il 
 2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi., 14 iyul 2000-ci il
 3. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 10 iyun 1997-ci il, № 310-IQ
 4. www.e-qanun.az/