Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
Hüquq şöbəsi, Mülkiyyət mübahisələrinin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [1, 17]
  • - Hüquqi şəxslər və onların qeydiyyatı- Kommersiya təşkilatları: səhmdar cəmiyyəti- Əmlak və əşya hüququ (əmlak hüquqlarının dövlət qeydiyyatı; mülkiyyət hüququnun ümumi müddəaları; daşınmaz əşyalara mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi; mülkiyyət hüququnun itirilməsi, torpağa mülkiyyət hüququnun xüsusiyyətləri)- Əqdlər: (əqdlər haqqında ümumi müddəalar; əqdlərin etibarsızlığı; əqdlərdə təmsilçilik) - Öhdəliklər hüququ: (öhdəliklər haqqında ümumi müddəalar; müqavilənin anlayışı və şərtləri; müqavilənin bağlanması; müqavilənin dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi; alqı-satqı haqqında ümumi müddəalar; daşınmaz əşyaların alqı-satqısı; öhdəliyin icrası, öhdəliyin icra edilməməsi, öhdəliyin icra edilməməsi üçün məsuliyyət, öhdəliklərə xitam verilməsi; icarə) 
 2. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi üzrə: [5, 21, 22]
  • - torpaq sahəsi - torpaq sahələrinin mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsi - torpaq sahələrinin dövriyyəsi - torpağın qiymətləndirilməsi və torpaq haqqının müəyyən edilməsinin əsasları - torpaq mübahisələrinin həlli 
 3. İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [2, 18]
  • - İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər) - İnzibati xətalar haqqında işlərin aidiyyəti - İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat (Ümumi müddəalar) - İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın mərhələləri (inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata başlama, inzibati xəta haqqında işlərə baxılması) - Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər
 4. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi: [3, 19]
  • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi: [4, 20]
   • İcra haqqında: [8]
    • İnzibati icraat haqqında: [9]
     • Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi: [14, 16, 24, 25, 28, 29, 30, 33]
      • - dövlət əmlakının təsnifatı - dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı qoyulan məhdudiyyətlər - dövlət əmlakının satıcısı və alıcısı - dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi qaydası və üsulları - dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinə dair əqdlərin rəsmiləşdirilməsi
     • Torpaq icarəsi haqqında: [10 ] 
      • Dövlət əmlakının idarə edilməsi: [13, 24, 27, 31]
       • - Dövlət hakimiyyəti orqanlarının və büdcədən maliyyələşən dövlət təşkilatlarının istifadəsində olan dövlət əmlakının idarə edilməsi - Dövlət müəssisələrinin fəaliyyətinə və dövlət əmlakından səmərəli istifadə edilməsinə nəzarət 
      • Normativ hüquqi aktlar haqqında: [6, 23, 26]
       • Publik hüquqi şəxslər haqqında: [7]
        • Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında: [11]
         • Dövlət satınalmaları haqqında: [12]
          • - satınalma anlayışı və satınalma metodları - satınalmaların təşkili - tender prosedurları 
         • Daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrının tərtib edilməsi və aparılması qaydası: [32]
          • Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında [15]

           Ədəbiyyat:

           1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi; 
           2. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi;
           3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi;
           4. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi;
           5. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi;
           6. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu, 21-IVKQ, 21 dekabr 2010-cu il; 
           7. “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 97-VQ, 29 dekabr 2005-ci il; 
           8. “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 243-IIQ, 27 dekabr 2001-ci il;
           9. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 1036-IIQ, 21 oktyabr 2005-ci il;
           10. “Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 587-IQ, 11 dekabr 1998-ci il;
           11. “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 713-IIQ, 29 iyun 2004-cü il;
           12. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 245-IIQ, 27 dekabr 2001-ci il;
           13. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 560-IIQ, 12 dekabr 2003-cü il; 
           14. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 878-IQ, 16 may 2000-ci il; 
           15. “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 593-IQ, 22 dekabr 1998-ci il; 
           16. “Dövlət müəssisəsinin səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsinin qaydaları haqqında Əsasnamə” təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 208-IQ, 29 noyabr 1996-cı il;
           17. "Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərman;
           18. “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 15 fevral 2016-cı il tarixli 795 nömrəli Fərman; 
           19. "Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 22 yanvar tarixli 265 nömrəli Fərman;
           20. "Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2009-cu il 30 oktyabr tarixli 177 nömrəli Fərman;
           21. “Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 25 iyun tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” 1999-cu il 4 avqust tarixli 176 nömrəli Fərman;
           22. “Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 25 iyun tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin icrasının təmin edilməsi barədə” 2000-ci il 6 mart tarixli 291 nömrəli Fərman;
           23. “Normativ hьquqi aktlar haqqэnda” Azərbaycan Respublikasэnэn Konstitusiya Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2011-ci il 16 fevral tarixli 384 nömrəli Fərman;
           24. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri və “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” 2015-ci il 4 may tarixli 516 nömrəli Fərman;
           25. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 avqust 2000-ci il tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı";
           26. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 avqust 2002-ci il tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”; >
           27. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 06 iyun 2007-ci il tarixli 586 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”;
           28. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 17 iyul 2001-ci il tarixli 533 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”; 
           29. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 dekabr 2000-ci il tarixli 432 nömrəli  Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Özəlləşdirilən dövlət əmlakının satılmasının rəsmiləşdirilməsi Qaydaları”;
           30. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 dekabr 2000-ci il tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət əmlakının hərraclar vasitəsi ilə satışı Qaydaları”;
           31. “İcarəyə verilmiş dövlət əmlakından səmərəli istifadə olunması tədbirləri haqqında” 06 sentyabr 1997-ci il tarixli 629 nömrəli Fərman; 
           32. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 iyul 2010-cu il tarixli 308 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ”Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrının tərtib edilməsi  və aparılması Qaydaları”;
           33. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyul 2010-cu il tarixli 283 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət əmlakının ixtisaslaşdırılmış pul hərraclarında satışı  Qaydaları.