Milli Televiziya və Radio Şurası
Milli Televiziya və Radio Şurasının Aparatı, Maliyyə və texniki nəzarət şöbəsi, şöbə müdirinin müavini

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə: [1]
  • Dövlət vergiləri
  • Elektron qaimə fakturaları
  • Vergi hesabatının tərtib edilməsi və verilməsi qaydası
  • Gəlir vergisinin dərəcəsi
  •  Əlavə dəyər vergisi anlayışı
 2.    Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [2]
  • Əməyin ödənilməsi normaları
  • Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları
  • Məzuniyyətdən istifadə zamanı işçilərin hüquqi təminatları
  • Məzuniyyət vaxtı üçün əmək haqqının ödənilməsi qaydaları
  •  İstifadə edilməmiş məzuniyyətlər üçün pul əvəzinin verilməsi
  • Əmək haqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əmək haqqından tutulmalar
 3. Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçularının siyahısı [ 3]
  • "Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları [4]
   • "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
    • "Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununu üzrə: [6]   
     • Ümumi müddəalar 
     • Dövlət büdcəsi
    • "Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə" [7]  
     • "İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat" [8]
      • "Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları" [9]
       • “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən Mühasibat Uçotunun Aparılması Qaydası”[10]
        • “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [11]
         • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə [12]
          • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə [13]
           • Ümumi müddəalar.
          • “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”[14]

           Ədəbiyyat:

           1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi  
           2.  Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 
           3.  “Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçularının siyahısı”nın və hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın məbləğinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 iyun 2008-ci il tarixli, 776 nömrəli Fərmanı
           4.  "Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 sentyabr 2001-ci il tarixli, 569 nömrəli Fərmanı
           5.  "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 29 iyun 2004-cü il № 716-IIQ
           6. "Büdcə sistemi" Azərbaycan Respublikası Qanunu 02 iyul 2002-ci il № 358-IIQ
           7. "Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə şdəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 15 sentyabr 1998-ci il tarixli 189 nömrəli Qərarı
           8. "İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat"ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 24 dekabr 2012-ci il tarixli Q-12 nömrəli Qərarı
           9. "Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 16 iyul 2013-cü il tarixli Q-17 nömrəli Qərarı
           10. “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən Mühasibat Uçotunun Aparılması Qaydası” 
           11. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
           12. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə
           13. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
           14. “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı