Dövlət Statistika Komitəsi
Siyəzən rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tabeliyində olan orqanın rəhbəri - rəhbər

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi İnsan resursları və hüquq şöbəsi İnsan resurslarının idarə edilməsi sektoru aparıcı məsləhətçi
Ülviyyə Əmirova
Əlaqə vasitələri:
Email: ulviyya.amirova@stat.gov.az
Telefon: 012 377 10 70 daxili: 3373
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Rəsmi Statistika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [1]
  • Ümumi Müddəalar: Əsas anlayışlar. Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın məqsədi. Rəsmi statistika sistemi. Rəsmi statistika haqqında qanunvericilik
  • Dövlət statistika orqanlarının vəzifələri və hüquqları: Dövlət statistika orqanlarının vəzifələri. Dövlət statistika orqanlarının hüquqları və səlahiyyətləri
  • Rəsmi statistikanın prinsipləri və müstəqilliyi: Prinsiplər. Rəsmi statistikanın müstəqilliyi
  • Rəsmi statistikanın inzibati statistika ilə əlaqələri: Statistika müşahidələri
  • İlkin statistik məlumatlar və onların məxfiliyi: İlkin statistik məlumatlar və onlardan istifadə edilməsi
  • Dövlət statistika orqanları işçiləri üçün məhdudiyyətlər və onların sosial müdafiəsi: Dövlət statistika orqanlarının maliyyələşdirilməsi. Dövlət statistika orqanları işçiləri üçün məhdudiyyətlər
  • Statistika haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət: Dövlət statistika orqanları işçilərinin məsuliyyəti
 2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə: [2]
  • Ümumi müddəalar. Dövlətstatkomun fəaliyyət istiqamətləri. Dövlətstatkomun vəzifələri. Dövlətstatkomun hüquqları. Dövlətstatkomun fəaliyyətinin təşkili

Ədəbiyyat:

 1. “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 18 fevral 1994-cü il, № 789
 2. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 24 iyun 2009-cu il, № 115  
 3. http://www.azstat.org/
 4. www.e-qanun.az