Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoriq İdarəsi, Rəhbərlik, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tabeliyində olan orqanın rəhbəri - rəis

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq İdarəsinin əsas vəzifələri, funksiyaları və hüquqları [1]
  • “Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyasının məqsədləri [2]
   • Ekoloji problemlərin kimyəvi aspekti[3]
    • Suların əsas çirkləndiriciləri [3]
     • Tullantı suları və hidrosferin çirklənməsinin  əsas mənbələri [3]
      • Xəzər dənizinin çirklənməsində antropogen təsirlər və onun ekoloji nəticələri [3]
       • Xəzərin ekologiyasına neft və neft məhsulları ilə çirklənmənin təsiri [3]
        • Ətraf mühiti çirkləndirən əsas mənbələr və onlardan qorunma tədbirləri [4]
         • Kimya sənayesi müəssisələrinin ətraf mühiti çirkləndirməsi və onunla mübarizə tədbirləri [4]
          • Ətraf mühitin çirklənməsinə ekoloji nəzarət [5]
           • Su obyektlərinin monitorinqi haqqında [6]
            • Sahil zolağında, axarlarda ekoloji monitorinqin təşkili [6]
             • Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin ətraf mühitin yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər planı [8]
              • Təmizləyici qurğuların iş prinsipi [7]
               • Təbii mühiti qorumağın mütərəqqi metodları [4]

                Ədəbiyyat:

                1. Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq İdarəsinin əsasnaməsi
                2. Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
                3. V.M.Abbasov; R.Ə.Əliyeva; N.Ə.Səlimova; M.M.Abbasov və s. “Ekoloji kimya”, BAKI, 2003
                4. Əliyev Akif. Kimya-ekologiya “Nərgiz-P” nəşriyyatı,  Bakı-1997
                5. "Ətraf Mühitin Mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
                6. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi
                7. Azərbaycan Respublikası Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi “Yerüstü suların tullantı sularla çirklənməsindən mühafizə qaydaları”, Bakı, 1994
                8. Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu