Maliyyə Nazirliyi
Astara Rayonu üzrə Maliyyə İdarəsi, Xəzinə əməliyyatlarının uçotu sektoru, məsləhətçi - mühasib

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi İnsan resurslarının idarə edilməsi şöbəsinin müdir müavini
Bayram Əliyev
Əlaqə vasitələri:
Email: b.aliyev@maliyye.gov.az
Telefon: (012) 404-46-37
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [1]
  • Dövlət büdcəsi
  • Büdcə sistemi
  • Dövlət büdcəsinin icrası və icrasına cari nəzarət
 2. Vahid Büdcə Təsnifatı üzrə [1]
  • Büdcə xərclərinin funkisonal təsnifatı
  • Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı
 3. Ezamiyyə qaydaları [7,8]
  • llik, aylıq və redaktə üzrə kassa planlaşdırılması prosesinin açılması və bağlanması, planlaşdırma üzrə ayların sistemlərdə müəyyənləşdirilməsi. [1,2,3]
   • “Azərbaycan Respublikasında xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi Qaydaları" üzrə (II mərhələ)”[4]
    • Xəzinədarlıq sisteminin tətbiqinin dövlət büdcəsinin icrası mexanizmində üstünlükləri
   • “Dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə öhdəliklərin qəbul olunması haqqında Təlimat” üzrə [5]
    • Büdcə təşkilatlarının xərclər üzərində öhdəliklər üzrə nəzarət mexanizminin yaradılmasının zərurəti;
   • “Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu haqqında Təlimat” üzrə [6]
    • Büdcə təşkilatlarının qabaqcadan ödənişlər, real kreditor borcları və bu borclar üzrə xəzinə nəzarətinin tətbiqi

   Ədəbiyyat:

   1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 2 iyul 2002-ci il, № 358-IIQ
   2. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 oktyabr 2002-ci il tarixli 809 nömrəli Fərmanı
   3. “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 24 may 2004-cü il tarixli Qərarı
   4. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 31 avqust tarixli İ-136 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2000-ci il 22 sentyabr tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış “Azərbaycan Respublikasında xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi Qaydaları (II mərhələ)”
   5. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 28 dekabr tarixli İ-193 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2001-ci il 05 yanvar tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış “Dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə öhdəliklərin qəbul olunması haqqında Təlimat”;
   6. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 28 dekabr tarixli İ-193 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2001-ci il 05 yanvar tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış “Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu haqqında Təlimat”
   7. “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı №  Q-01, 18 yanvar 2012-ci il
   8. “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı