Maliyyə Nazirliyi
Zəngilan Rayonu üzrə Maliyyə Şöbəsi, Şöbənin rəhbərliyi, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tabeliyində olan orqanın rəhbəri - rəis

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi İnsan resurslarının idarə edilməsi şöbəsinin müdir müavini
Bayram Əliyev
Əlaqə vasitələri:
Email: b.aliyev@maliyye.gov.az
Telefon: (012) 404-46-37
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. "Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [1, 4]
  • dövlət büdcəsi layihəsinin gəlirlərinin tərtibi prosesi (yerli səviyyədə);
  • dövlət büdcəsi layihəsinin xərclərinin tərtibi prosesi (yerli səviyyədə).
 2. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [2]
  • satınalma metodları və satınalma prosedurları.
 3. Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatı üzrə: [3]
  • büdcə gəlirlərinin təsnifatı;
  • büdcə xərclərinin funkisonal təsnifatı;
  • büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı;
  • büdcə xərclərinin inzibati təsnifatı.
 4. “Azərbaycan Respublikasında xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi" Qaydaları (II mərhələ): [5]
  • “Dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə öhdəliklərin qəbul olunması haqqında" Təlimat: [6]
   • dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə öhdəliklərin qəbul olunması;
   • büdcə təşkilatlarının xərclər üzərində öhdəliklər üzrə nəzarət mexanizminin yaradılmasının zərurəti;
   • büdcə təşkilatlarının borclanmasına xəzinə nəzarəti.
  • “Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu haqqında" Təlimat: [7]
   • büdcə təşkilatlarının qabaqcadan ödənişlər, real kreditor borcları və bu borclar üzrə xəzinə nəzarətinin tətbiqi;
   • büdcə təşkilatlarının büdcə ayırmalarından artıq borclanmanın qarşısının alınması və bu baxımdan büdcə vəsaitlərindən səmərəli istifadə edilməsi.

  Ədəbiyyat:

  1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 2 iyul 2002-ci il, № 358-IIQ
  2. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.  27 dekabr 2001-ci il № 245-IIQ
  3. “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə”Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı № 440, 11 oktyabr 2018-ci il
  4. “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin № 75, 24 may 2004-cü il tarixli Qərarı
  5. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 31 avqust tarixli İ-136 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2000-ci il 22 sentyabr tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış “Azərbaycan Respublikasında xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi Qaydaları (II mərhələ)”
  6. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 28 dekabr tarixli İ-193 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2001-ci il 05 yanvar tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış “Dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə öhdəliklərin qəbul olunması haqqında Təlimat”
  7. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 28 dekabr tarixli İ-193 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2001-ci il 05 yanvar tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış “Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu haqqında Təlimat”