Gənclər və İdman Nazirliyi
Qobustan rayon Gİİ, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tabeliyində olan orqanın rəhbərinin müavini - rəis müavini

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Şəhər (rayon) gənclər və idman (baş) idarələrinin vəzifə və funksiyaları [1]
  • “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
   • Uşaq-Gənclər İdman məktəbləri və ixtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İdman məktəblərinin Nümunəvi Nizamnaməsi üzrə [3]
    • Uşaq-Gənclər idman məktəblərinin məqsəd və vəzifələri;
    • İdman məktəbinin idarə olunması;
    • İdman məktəblərində pedaqoji şuranın fəaliyyəti;
    • Uşaq-Gənclər idman məktəblərində həkim nəzarəti;
    • İdman məktəblərində şagirdlərin hüquq və vəzifələri;
    • İdman bölmələrində məşğul olanların həkim nəzarəti.
   • Azərbaycan Respublikasında 2005-2015-ci illərdə futbolun inkişafına dair Dövlət Proqramı üzrə: [4]
    • Proqramın əsas məqsəd və vəzifələri;
    • Ölkədə futbolun inkişafının əsas istiqamətləri;
    • Proqramdan gözlənilən nəticələr.
   • 2009-2014-cü illərdə Azərbaycanda şahmatın inkişaf etdirilməsinə dair Dövlət Proqramı [5]
    • Ölkə ərazisində yayılan idman növünə (fənninə) dair tələblər [6]
     • Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsi və idman sahəsində idman adları, idman dərəcələri, məşqçilərin təsnifat kateqoriyaları və idman hakimlərinin təsnifat dərəcələri [7]

      Ədəbiyyat:

      1. Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman nazirinin 14 iyul 2006-ci il tarixli S-407 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Şəhər (rayon) gənclər və idman idarəsi (baş idarəsi) haqqında Əsasnamə”
      2. “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 iyun 2009-ci il, № 847-IIIQ
      3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 oktyabr 2001-ci il 161 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Uşaq-Gənclər İdman məktəbləri və ixtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İdman məktəblərinin Nümunəvi Nizamnaməsi”
      4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 oktyabr 2005-ci il tarixli 1038 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 2005-2015-ci illərdə futbolun inkişafına dair Dövlət Proqramı”
      5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 may 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2009-2014-cü illərdə Azərbaycanda şahmatın inkişaf etdirilməsinə dair Dövlət Proqramı”
      6. “Bədən tərbiyəsi və idmanla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 dekabr 2009-cu il tarixli 198 nömrəli Qərarı
      7. www.mys.gov.az
      8. www.e-qanun.az