Dövlət Statistika Komitəsi
Kəlbəcər rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik, baş mühasib

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Büdcə sistemi [1]
  • Dövlət (hökumət) xərcləri: dövlət xərclərinin tərkibi; büdcə kəsiri (defisiti); büdcə profisiti (artıqlığı) [1]
   • Mühasibat uçotu [2]
    • Mühasibat yazılışlarının verilməsi [3]
     • Xəstəlik vərəqələrinin və müavinətlərin hesablanması [4]
      • Ezamiyyə xərclərinin hesablanması [5]
       • Məzuniyyət haqlarının hesablanması [6]
        • Vergi və vergitutma: vergitutmanın prinsipləri; vergi sistemi və onun quruluşu (əmək haqqı vergiləri, sosial sığorta ödənişləri və s.) [7]
         • Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üçün həmin vəsaitlərdən istifadə barədə aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə hesabat formaları və onların təqdim edilmə Qaydası [8]

          Ədəbiyyat:

          1. “Büdcə sistemi haqqında“ Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, № 358-IIQ
          2. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2004-cü il tarixli 716-IIQ nömrəli Qanunu
          3. "Ictimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 25 dekabr 2018-ci il tarixli Q-13 N-li qərarı
          4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”
          5. “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarı
          6. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il
          7. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
          8. “Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üçün həmin vəsaitlərdən istifadə barədə aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə hesabat formaları və onların təqdim edilmə Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 30 noyabr 2018-ci il tarixli Q-10 nömrəli qərarı