Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
Komitənin regional orqanları və yerli bölmələri, Bakı şəhəri Xətai rayonu, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Məcburi köçkünlərin təhsil güzəştləri ilə bağlı Sərəncamlar [1, 2]
  • "Məcburi köçkünlərin müvəqqəti yerləşdirilməsi fondunun yaşayış sahələrinin verilməsi Qaydası" [3]
   • "Məcburi köçkünlərin yaşayış üçün yararlı olan və yararlı hala salınması mümkün olan yaşayış, inzibati və digər binalara məskunlaşdırılması Qaydası" [4]
    • "Məcburi köçkünlərin başqav yaşayış sahəsinə köçürülməsi Qaydası" [5]
     • "Sıx müvəqqəti məskunlaşma yerlərində faktiki yaşayan məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin istifadə etdikləri elektrik enerjisi üzrə limitlərin müəyyən edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublıikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı [6]
      • "Azərbaycan Respublikasında məcburi köçkünlərə (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərə) “məcburi köçkün” statusu və onu təsdiq edən vəsiqənin verilməsinə dair Qaydalar" [7]
       • "Azərbaycan Respublikasının BMT-nin Qaçqınların statusuna dair konvensiyasına və protokoluna qoşulması haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı [8]
        • "Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [9]
         • "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [10]
          • Qaçqınlarla və Məcburi Köçkünlərin problemlərinin həlli və onların sosial mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair Dövlət Proqramları və edilmiş Əlavələr [11,12]
           • "Xüsusi təyinatlı yaşayış sahələrinin kirayə müqaviləsinin forması"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı [13]
            • "Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı [14]
             • "Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün yemək xərci, müavinəti, habelə kommunal və digər xidmətlər üzrə dövlət büdcəsindən ödənişlər əvəzinə vahid aylıq müavinətin ödənilməsi Qaydası" [15]
              • Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları [16]
               • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə [17]
                • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi [18]
                 • 1-ci Fəsil Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyi.
                 • İnzibati məsuliyyətin əsasları
                 • İnzibati xətalar qanunvericiliyinin prinsipləri
                 • 2-ci Fəsil. İnzibati xəta və inzibati məsuliyyət 
                 • İnzibati xəta anlayışı.
                 • 3-cü Fəsil Əməyin inzibati xəta olmasını aradan qaldıran hallar
                 • 4-cü Fəsil İnzibati tənbeh
                 • 7-ci Fəsil Əsas qaydalar
                 • 8-ci Fəsil . İnzibati xətalar haqqında işlərin aidiyyəti  
                 • 10-cu Fəsil İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatı rədd edən hallar
                 • 11-ci Fəsil Barəsində inzibati xəta haqqında  iş üzrə  icraat aparılan şəxslərin hüquqları.
                 • İnzibati xətalar haqqında işlər  üzrə icraatı rədd  edən hallar
                 • 14-cü Fəsil İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraata başlama 

                Ədəbiyyat:

                1. "Azərbaycan Respublikasının dövlət ali təhsil müəssisələrində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində ödənişli əsaslarla təhsil alan məcburi köçkünlərin təhsilxərclərinin ödənilməsi" haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 sentyabr 2011-ci il tarixli№ 1722  nömrəli Sərəncamı.
                2. "Dövlət ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan məcburi köçkünlərin təhsil haqqını ödəməkdən azad edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 avqust 2003-cü il tarixli № 1308 nömrəli Sərəncamı.
                3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 24 fevral tarixli 65 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Məcburi köçkünlərin müvəqqəti yerləşdirilməsi fondunun yaşayış sahələrinin verilməsi Qaydası".
                4. Azərbaycan Republikası Nazirlər Kabinetinin 24 dekabr 1999-cu il tarixli 200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi köçkünlərin yaşayış üçün yararlı olan və yararlı hala salınması mümkün olan yaşayış, inzibati və digər binalara məskunlaşdırılması Qaydası”.
                5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 dekabr 1999-cu il tarixli 200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi köçkünlərin başqa yaşayış sahəsinə köçürülməsi Qaydası”.
                6. "Sıx müvəqqəti məskunlaşma yerlərində faktiki yaşayan məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin istifadə etdikləri elektrik enerjisi üzrə limitlərin müəyyən edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin 17 fevral 2017-ci il tarixli 55 nömrəli Qərarı.
                7. "Azərbaycan Respublikasında məcburi köçkünlərə (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərə) “məcburi köçkün” statusu və onu təsdiq edən vəsiqənin verilməsinə dair Qaydalar"ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin 23 may 2013-cü il tarixli 1 nömrəli Qərarı.
                8. Azərbaycan Respublikasının BMT-nin Qaçqınların statusuna dair konvensiyasına və protokoluna qoşulması barədə” Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 8 dekabr 1992-ci il tarixli 402 nömrəli Qərarı.
                9. “Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 may 1999-cü il. № 669-IQ.
                10. “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 may 1999-cu il, №668-IQ.
                11. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 iyul 2004-cü il tarixli 298 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”.
                12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 17 sentyabr tarixli 895 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə Dövlət Proqramı”
                13. “Xüsusi təyinatlı yaşayış sahələrinin kirayə müqaviləsinin forması”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 aprel 2010-cu il tarixli № 80 nömrəli Qərarı.
                14. "Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 yanvar 2017-ci il tarixli 1206 nömrəli Fərmanı və həmin fərmana edilmiş dəyişikliklər.
                15. “Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün yemək xərci müavinəti, habelə kommunal və digər xidmətlər üzrə dövlət büdcəsindən ödənişlər əvəzinə, vahid aylıq müavinətin ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 yanvar 2017-ci il tarixli 11 nömrəli Qərarı və həmin qərara edilmiş dəyişikliklər.
                16. “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında  06 aprel 2021-ci il tarixli 89 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı.
                17. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli, 774 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə.
                18. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. 29 dekabr 2015-ci il