Maliyyə Nazirliyi
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi, Yerli bölmələr, 10 saylı Xəzinədarlıq idarəsi, Xəzinə əməliyyatları sektoru, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Büdcə sistemi üzrə: [1]
  • Büdcə anlayışı
  • Büdcə təsnifatı
  • Büdcədənkənar dövlət fondları
  • Büdcə kəsiri (defisit)
  • Dövlət büdcəsinin kassa icrası
  • Büdcə sistemi
  • Ehtiyat fondu
  • Müdafiə olunan xərc maddələri
  • Vahid xəzinə hesabı
  • Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı
  • Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsinin təsdiq olunan əsas göstəriciləri
  • Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabat
  • Dövlət büdcəsinin icrasına nəzarət
 2. “Azərbaycan Respublikasında xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi Qaydaları (II mərhələ)” üzrə: [2]
  • Xəzinədarlıq sisteminin yaradılması ilə bağlı xəzinə əməliyyatları üzrə yeni mexanizmlərinin tətbiqi
  • Xəzinədarlıq sisteminin tətbiqinin dövlət büdcəsinin icrası mexanizmində üstünlükləri
 3. Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu [3]
  • Büdcə təşkilatlarının qabaqcadan ödənişlər, real kreditor borcları və bu borclar üzrə xəzinə nəzarətinin tətbiqi
  • Büdcə təşkilatlarının büdcə ayırmalarından artıq borclanmanın qarşısının alınması və bu baxımdan büdcə vəsaitlərindən səmərəli istifadə edilməsi
 4. Dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə öhdəliklərin qəbul olunması [4]
  • Büdcə təşkilatlarının xərclər üzərində öhdəliklər üzrə nəzarət mexanizminin yaradılmasının zərurəti
  • Büdcə təşkilatlarının borclanmasına xəzinə nəzarəti
 5. Dövlət satınalmaları üzrə: [5]
  • Dövlət satınalmalarıının planlaşdırılması
  • Satınalma müqaviləsinin qüvvəyə minməsi və bu haqda məlumatın ictimaiyyətə çatdırılması
  • Satınalma prosedurlarına dair məlumat vermə formaları
  • Satınalma prosedurları haqqında hesabat

Ədəbiyyat:

 1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 2 iyul 2002-ci il №358-IIQ
 2. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 31 avqust tarixli İ-136 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2000-ci il 22 sentyabr tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış “Azərbaycan Respublikasında xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi Qaydaları (II mərhələ)”
 3. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 28 dekabr tarixli İ-193 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2001-ci il 05 yanvar tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış “Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu haqqında Təlimat”
 4. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 28 dekabr tarixli İ-193 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2001-ci il 05 yanvar tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış “Dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə öhdəliklərin qəbul olunması haqqında Təlimat”
 5. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr 2001-ci il tarixli 245-IIQ nömrəli Qanunu