Dövlət Statistika Komitəsi
Neftçala rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi İnsan resursları və hüquq şöbəsi İnsan resurslarının idarə edilməsi sektoru aparıcı məsləhətçi
Ülviyyə Əmirova
Əlaqə vasitələri:
Email: ulviyya.amirova@stat.gov.az
Telefon: 012 377 10 70 daxili: 3303
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə [1]
  • Dövlət Statistika Komitəsinin strukturu  [2]
   • Rəsmi Statistika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [3]
    • Ümumi Müddəalar
    • Dövlət statistika orqanlarının vəzifələri və hüquqları
    • Rəsmi statistikanın prinsipləri və müstəqilliyi
    • Rəsmi statistikanın inzibati statistika ilə əlaqələri: Statistika müşahidələri
    • İlkin statistik məlumatlar və onların məxfiliyi: İlkin statistik məlumatlar və onlardan istifadə edilməsi
    • Dövlət statistika orqanları işçiləri üçün məhdudiyyətlər və onların sosial müdafiəsi: 
    • Statistika haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət.

   Ədəbiyyat:

   1. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 24 iyun 2009-cu il, № 115  
   2. Dövlət Statistika Komitəsinin strukturu
   3. “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 18 fevral 1994-cü il, № 789