Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
Maliyyə-təsərrüfat şöbəsi, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. ”Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu; Ümumi müddəalar, dövlətbüdcəsinin məqsədi, dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri, büdcə təsnifatı. [1]
  • Azərbaycan Respublikasının Vahid Büdcə Təsnifatı (11)
   • Ezamiyyə xərclərinin hesablanması [5]
    • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: (10)       - XVI fəsil. Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi. - XXV fəsil. Əməyin ödənilməsi normaları: - əməkhaqqı; - əməyin ödənilməsi və onun dərəcələrinin müəyyən edilməsi; - əməyin ödənilməsi sistemi və növləri; - əvəzçilik üzrə əməkhaqqının ödənilməsi; XXVI fəsil. Əməkhaqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əməkhaqqından tutulmalar. XXVII fəsil. Orta əməkhaqqı və onun saxlanılması üzrə təminatlar.
     • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: (9) - fiziki şəxslərin gəlir vergisi; - hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi; - əlavə dəyər vergisi; - aksizlər; - əmlak vergisi; - sadələşdirilmiş vergi.             
      • Tender, satınalma metodlarının tətbiqi şərtləri, satınalmalatın təşkili, tender prosedurları (8)
       • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılması növləri və qaydaları (6)
        • İnventarlaşmanın aparılması qaydaları (7)
         • Milli Mühasibat Uçotu Standartları. Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tərkibi. Büdcə təşkilatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun tərtib etdikləri maliyyə hesabatları  [2,3]
          • Xəstəlik vərəqələrinin və müavinətlərin hesablanması [4]

           Ədəbiyyat:

           1. “Büdcə sistemi haqqında“ Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, №358-IIQ
           2. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 29 iyun 2004-cü il
           3. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 09 fevral 2012-ci il Q-02 N-li əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda mühasibat uçotunun təşkili və aparılması barədə”
           4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”
           5. “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarı
           6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə
           7. "Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 16 iyul 2013-cü il tarixli Q-17 nömrəli Qərarı
           8. Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.
           9. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Məcəlləsi, 11 iyul 2000-ci il.
           10. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikasının Vahid Büdcə Təsnifatının təsdiq edilməsi barədə" Qərarı. 06 oktyabr 2004-cü il, № 149
           11. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi, 1 fevral 1999-cu il, №618-İQ,