Təhsil Nazirliyi
Kəlbəcər rayon Təhsil Şöbəsi, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Ümumi təhsilin səviyyələri, hər bir səviyyə üzrə məqsəd və vəzifələr, ümumi təhsilin icbariliyi. (1)
  • Ümumi təhsil müəssisələrinin mülkiyyət növünə görə təsnifatı (1)
   • Ümumtəhsil məktəbinin və digər növdən olan ümumi təhsil müəssisələrinin müvafiq Nizamnamələrdə təsbit edilən məqsəd və vəzifələri (2)
    • Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları). Kurikulum islahatının mahiyyəti, məqsədi və bu sahədə qarşıda duran vəzifələr, fənn kurikulumlarının strukturu (4)
     • “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda qarşıya qoyulmuş strateji istiqamətlər və hədəflər (3)
      • İcbari ümumi orta təhsilin yerinə yetirilməsinin təşkili yolları (14,24)
       • Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə müasir mexanizmlərin mahiyyəti (5)
        • İstedadlı uşaq və gənclərin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən dövlət siyasətinin məqsəd və vəzifələri (3,23)
         • Ümumi təhsil pilləsinin tam orta təhsil səviyyəsində tədrisin təmayüllər üzrə təşkilinin əhəmiyyəti. (1,3)
          • Məktəbəhazırlıq təhsilinin məqsəd və əhəmiyyəti (3,9,10)
           • Təhsil formaları (1)
            • Ümumi təhsil üzrə hüquqi-normativ sənədlər
             • Rayon (şəhər) təhsil şöbəsi (idarəsi) haqqında Əsasnamə (14)
             • Ümumtəhsil məktəbinin pedaqoji şurası haqqında Əsasnamə (15)
             • Məktəb sənədlərinin aparılması və  saxlanması haqqında  Təlimat (16)
             • Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası (6,7)
             • Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi Qaydası (8)
             • Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma Qaydası (11)
             • Ümumi orta təhsil haqqında və tam orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatlarının verilməsi Qaydası (20)
             •   Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid Qaydaları (12)
             •  Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları (9,10)
             • Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları (17)
             •  Xüsusi istedada malik uşaqların vaxtından əvvəl I sinfə qəbulu Qaydaları (18)
             •  Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında Qaydalar (21)
             • Ümumi təhsil pilləsinin ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrinin eksternat təhsilalma formasında vaxtından əvvəl bitirilməsi Qaydaları (22)
             •  Fərdi təhsilin təşkili haqqında Qaydaları (19)
             •  Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsinin (attesta­siyasının) aparılması Qaydaları (13)
            • Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, işə qəbulu və yerdəyişməsi (25)
             • Müəllimlərin biliyinin diaqnostik qiymətləndirilməsi

              Ədəbiyyat:

              1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
              2. “Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13 yanvar tarixli 5 nömrəli qərarı
              3. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı
              4. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli 103 nömrəli qərarı
              5. “Azərbaycan Respublikasının Ümumi Təhsil Sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 13 yanvar tarixli 9 nömrəli Qərarı
              6. Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydaları”nın  təsdiq  edilməsi  haqqında” Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli 82 nömrəli qərarı
              7. “Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 24 noyabr tarixli 479 nömrəli qərarı
              8. “Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 21 yanvar tarixli 12 nömrəli qərarı
              9. “Uşaqların məktəbəhazırlığının təşkili məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 11 iyul tarixli 271 nömrəli qərarı 
              10. “Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 8 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı
              11. “Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 14 yanvar tarixli 8 nömrəli qərarı
              12. “Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid Qaydaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 22 iyun tarixli 115 nömrəli qərarı
              13. Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsinin (attesta­siyasının) aparılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 12 dekabr tarixli 498 nömrəli qərarı
              14. “Rayon (şəhər) təhsil şöbəsi (idarəsi) haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  1994-cü il 08 noyabr tarixli 636 nömrəli əmri 
              15. “Ümumi təhsil müəssisəsinin Pedaqoji Şurası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  2010-cu il 19 noyabr  tarixli,  1486 nömrəli əmri
              16. “Məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanması haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1994-cü il 25 mart tarixli 187 nömrəli əmri
              17. “Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 2014-cü il 6 noyabr tarixli 1/3 nömrəli qərarı 
              18. “Xüsusi istedada malik uşaqların vaxtından əvvəl I sinfə qəbulu Qaydaları”nın təsdiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2013-cü il 17 iyul tarixli 739 nömrəli əmri
              19. “Fərdi təhsilin təşkili haqqında Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 29 may tarixli 645 nömrəli əmri
              20. “Ümumi orta təhsil haqqında və tam orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatlarının verilməsi Qaydası”nın təsdiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2017-ci il 8 iyun tarixli 129 nömrəli əmri 
              21. “Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 1 may tarixli, 522 nömrəli əmri
              22. “Ümumi təhsil pilləsinin ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrinin eksternat təhsilalma formasında vaxtından əvvəl bitirilməsi Qaydaları”nın təsdiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2015-ci il 1 may tarixli 537 nömrəli əmri
              23. "Xüsusi istedada malik olan uşaqların (gənclərin ) yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə Dövlət Proqramının (2006 -2010-cu illər)" təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il17 aprel1414 nömrəli Sərəncamı 
              24. “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 16 iyun tarixli 138 nömrəli Fərmanı
              25. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 15 may 2017-ci il tarixli 54 nömrəli əmri
              26. Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin və ümumi təhsil fənlərini tədris edən digər pedaqoji heyətin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydalarının təsdiqi və diaqnostik qiymətləndirilmənin keçirilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 04 avqust 2017-ci il tarixli 236/1 nömrəli əmri