Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Maliyyə, mühasibat və təsərrüfat -təchizat sektoru, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Mühasibat uçotu  və Milli Mühasibat Uçotu Standartları; [3]
  • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə: [1]
   • - Azərbaycan Respublikasının  vergi sistemi və verginin növləri, - Muzdlu işlə əlaqədar olan və muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirlər, - Gəlir vergisinin dərəcəsi; - Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər; - Mənfəət vergisinin  vergi tutma  obyekti və onun  dərəcələri; - Mənfəət vergisindən  azadolmalar və güzəştlər; - Ödəmə mənbəyində dividentdən vergi tutulması; - Əlavə dəyər vergisi; - Vergi ödəməkdən azad edilmə; - ƏDV üzrə hesabat dövrü;
  • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə; [2]
   • - əmək haqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əmək haqqından tutulmalar;   orta əmək haqqı və onun saxlanılması üzrə təminatlar;      - məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi qaydaları; - məzuniyyət vaxtı üçün əmək haqqının ödənilməsi qaydaları; -əmək münasibətlərinə xitam verilərkən məzuniyyət hüququnun tənzimlənməsi     qaydası; [5,6]
  • Dövlət satınalmaları; [4]
   • .“Əmlakın və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları” üzrə: -ümumi müddəalar;  -inventarizasiyasının aparılmasının ümumi qaydaları; -ayrı-ayrı əmlak növlərinin inventarizasiyasının aparılması qaydaları; -inventarizasiyasının nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi; b.Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərin satışı. 

  Ədəbiyyat:

  1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 16 dekabr 2016-cı il tarixli 454-VQD nömrəli.
  2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 24 fevral 2009-cu il tarixli 771-IIIQD nömrəli.
  3. ”Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 24 mart 1995-ci il tarixli 998 nömrəli
  4. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu 7 aprel 2017-ci il tarixli 568-VQD nömrəli
  5. Dövlət qulluqçularına əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanması Qaydaları” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 194 nömrəli Fərmanı.
  6. “Dövlət qulluqçuları üçün bəzi təminatlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli, 948 nömrəli Fərmanı.