Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
Arxitektura şöbəsi, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
şöbə müdiri
Bəkir Əhmədov
Əlaqə vasitələri:
Email: darxkom004@gmail.com
Telefon: (012)595-79-11
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Şəhərsalma fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin məqsədi və istiqaməti   [1]   
  • Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası aparılması və təsdiq olunması Qaydaları [1]
   • Müfəssəl planlaşdırma layihələrinin mahiyyəti [1]
    • Obyektlərin memarlıq-planlaşdırma həllərində istifadə edilən əsas normativ-hüquqi və normativ sənədlər [2]
     • Tikinti üçün Layihə Sənədlər Sistemi (TLSS)  [3]
      • Yaşayış binalarının tipləri  [4]
       • İctimai binaların təsnifatları  [5]
        • Obyektlərin Baş planlarının həllərində əsas xüsusiyyətlər  [1]
         • Baş planda qırmızı xəttin tikinti xəttinin və ayrıca sərhədlərinin rolu [6]

          Ədəbiyyat:

          1.  Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi, 29 iyul 2012-ci il  N 392-İVQ
          2. “Dövlat Şaharsalma Norma və Qaydaları” 1 yanvar 2002-ci il, AzDTN 2.6.1.
          3. Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi (TLSS) 2010-cu il
          4. “Yaşayış evləri” CНиП 2.08.01-89*
          5. “İctimai binalar və qurğular” CниП 2.08.02-89*
          6. Основы теории градостроительства” Москва 1979