Dövlət Statistika Komitəsi
İnformasiya texnologiyaları şöbəsi, Məlumat bazalarının idarə olunması və tətbiqi proqram təminatı sektoru, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi İnsan resursları və hüquq şöbəsi İnsan resurslarının idarə edilməsi sektoru aparıcı məsləhətçi
Ülviyyə Əmirova
Əlaqə vasitələri:
Email: ulviyya.amirova@stat.gov.az
Telefon: 012 377 10 70 daxili: 3303
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. İnformasiya: [5, 6, 7, 9]
  • İnformasiya anlayışı
  • İnformasiyanın növləri və təqdimolunma formaları
  • İnformasiyanın emalı
  • İnformasiyanın ölçü vahidləri. İnformasiya texnologiyaları
 2. Fərdi kompüterlər: [4, 5, 6, 9]
  • Fərdi kompüterin növləri, quruluşu və iş prinsipi
  • Fərdi kompüterin əsas qurğuları və onların təyinatı
  • Yaddaş qurğuları
  • Periferiya qurğuları (printer, skaner, proyektor və s.), onların təyinatı
 3. Proqram təminatı: [1, 2, 3, 6, 7]
  • Sistem və tətbiqi proqram təminatı
  • Sistem proqram təminatının elementləri: əməliyyat sistemləri, tətbiqi proqramlar, arxivatorlar, antiviruslar və s.
  • Tətbiqi proqram təminatının elementləri: mətn prosessorları, cədvəl prosessorları, elektron təqdimat proqramları, şəbəkə proqramları və s.
  • Piratçılıq
 4. Proqramlaşdırma dilləri: [4, 9, 10, 12, 13]
  • Proqramlaşdırma dilləri haqqında ümumi anlayış
  • Veb səhifənin hazırlanması üçün proqramlaşdırma dilləri
 5. Məlumat bazası: [9, 11, 14]
  • Məlumat bazalarının idarəetmə sistemləri
  • Məlumat bazalarının strukturu
 6. Kompüter şəbəkələri: [3, 4, 6 ,9]
  • Şəbəkə növləri
  • Əsas şəbəkə qurğuları
  • İnformasiya təhlükəsizliyi
  • Şəbəkədə informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üsulları və vasitələri
  • Lokal şəbəkənin əsas anlayışları. Lokal şəbəkələrin tətbiq sahələri və idarə edilməsi
  • Şəbəkə resurslarından istifadə
  • Qlobal şəbəkələr
 7. İnternet: [3, 6, 8, 9, 13]
  • İnternet şəbəkəsinə qoşulma üsulları və vasitələri
  • WWW xidməti. Əsas anlayışlar: hiper-mətn, hiper-keçid, veb-səhifə, veb-sayt, URL ünvan, domen adı, protokol (HTTP, FTP, SMTP, POP3 və s.)
  • Veb - bələdçi, Elektron poçt, Telekonfrans, Ani məlumat mübadiləsi (InstantMessaging), İnformasiya axtarışı sistemləri
 8. "Rəqəmsal hökumət" [15] 
  • "Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları" [16] 
   • "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [17] 
    • "Dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının yaradılmasına və idarə edilməsinə dair Tələblər"  [18] 

     Ədəbiyyat:

     1. Sadıqov İ.C., Mahmudzadə R.Ə., İsayeva N.R.İnformatika – ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik. – Bakı, “Bakınəşr”, 2008, 128 səh.
     2. Sadıqov İ.C., Mahmudzadə R.Ə., İsayeva N.R.İnformatika–ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik. – Bakı, “Bakınəşr”, 2008, 128 səh.
     3. Sadıqov İ.C., Mahmudzadə R.Ə., İsayeva N.R.İnformatika –10-cu sinif. Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik. – Bakı, “Bakınəşr”, 2009, 128 səh.
     4. Əliyev A.Y. İnformatika və proqramlaşdırma. Bakı, “Mütərcim”, 2008, 404s.
     5. Əliyev Ə.Ə., Əliyev A.Y., Kazımov C.K. Informatikanın əsasları.Bakı, Mütərcim, 2008, 298 s.
     6. İbrahim-zadəT., Sərdarov Y. Kompüter şəbəkələrinin əsasları və proqram təminatı. – Bakı, 2008
     7. Gündüz O., Əfəndiyev Q., Rüstəmov N. Kompüter. İnformasiya texnologiyalarının əsasları. – Bakı, 2006, 304 s.
     8. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. Rəqəm imzası texnologiyası. – Bakı, “Elm”, 2003. 132 s.
     9. S.Q. Kərimov, S.B. Həbibullayev, T.İ. İbrahimzadə İnformatika /Ali məktəb tələbələri üçün dərslik, Bakı, 2010
     10. Əliquliyev R.M., Valehov C.F., Mahmudov R.Ş. İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri, Bakı 2008, “İnformasiya texnologiyaları”, 32 s.
     11. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript и CSS. Автор: Робин Никсон. Издательство: Питер. 2013. Страниц: 560
     12. Философия Java. Автор: БрюсЭккель. Издательство: Питер. 2001. Страниц: 882
     13. Объектно-ориентированное программирование для начинающих. Автор:Лесневский А.С.Издательство: Бином. Страниц: 232
     14. Теория и практика построения базданных. Автор:  Д.Кренке. Издательство: Питер Год: 2005
     15. Rəqəmsal Hökumət
     16. Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları 
     17. "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
     18. “Dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının yaradılmasına və idarə edilməsinə dair Tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 189 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  Qərarı