Qanunvericilik və ümumi sahəvi biliklər üzrə mənbə və ədəbiyyatlar

1

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

http://www.e-qanun.az/framework/897

 

2

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiya Qanunu

http://www.e-qanun.az/framework/21300

3

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası 

( “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 29 dekabr 1998-ci il  tarixli 603-IKQ n ömrəli  Konstitusiya Qanunu  ilə təsdiq edilmişdir.)

http://www.e-qanun.az/framework/1755

4

“Diplomatik xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

http://www.e-qanun.az/framework/2696

5

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

http://www.e-qanun.az/framework/4481

6

“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

http://www.e-qanun.az/framework/13685

7

“Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

http://www.e-qanun.az/framework/3187

8

“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

http://www.e-qanun.az/framework/1865

9

“Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

http://www.e-qanun.az/framework/5526

10

“Pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

http://www.e-qanun.az/framework/9008

11

Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsi  

( “Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 8 fevral tarixli 782 saylı Qanunu  ilə təsdiq edilmişdir.)

 http://www.e-qanun.az/framework/8986

12

“Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv edilməsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

http://www.e-qanun.az/framework/9460

 

13

“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

http://www.e-qanun.az/framework/5809

14

“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

http://www.e-qanun.az/framework/31281

15

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi (1, 2, 7 – 23, 28 – 32-ci fəsillər) 

 

http://e-qanun.az/framework/46943

 

16

“İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

 

http://www.e-qanun.az/framework/11142

 

17

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi (1, 3, 4 və 5-ci fəsillər) 

 

http://e-qanun.az/framework/46959

 

18

“Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

http://www.e-qanun.az/framework/1947

 

19

“Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

http://www.e-qanun.az/framework/6198

 

20

“Azərbaycan Respublikasında xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların bayraqlarının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

 

http://www.e-qanun.az/framework/14573

 

21

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən istifadə qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

http://www.e-qanun.az/framework/41948

 

22

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

http://www.e-qanun.az/framework/41961

 

23

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə 

( “Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin   2004-cü il 29 yanvar tarixli 16 nömrəli Fərmanı  ilə təsdiq edilmişdir.)

http://www.e-qanun.az/framework/5417

24

Azərbaycan Respublikasının Səfirliyi haqqında Əsasnamə  

( “Azərbaycan Respublikasının Səfirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 may tarixli 408 nömrəli Fərmanı  ilə təsdiq edilmişdir.)  

http://www.e-qanun.az/framework/11691

25

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilat yanında Daimi Nümayəndəliyi haqqında Əsasnamə  

(“Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilat yanında Daimi Nümayəndəliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 22 iyun tarixli 422 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.) 

http://www.e-qanun.az/framework/12204

26

Azərbaycan Respublikasının Konsulluğu haqqında Əsasnamə  

( “Azərbaycan Respublikasının Konsulluğu haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 26 fevral tarixli 532 nömrəli Fərmanı  ilə təsdiq edilmişdir.)

  http://www.e-qanun.az/framework/12746

27

Azərbaycan Respublikası Dövlət Protokolunun Əsas Qaydaları  

(“Azərbaycan Respublikası Dövlət Protokolunun Əsas Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 28 iyul tarixli 97 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.)

http://www.e-qanun.az/framework/6257

28

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması və ya ləğv edilməsi haqqında təkliflərin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və dövlətə məxsus müəssisələr tərəfindən verilməsi Qaydaları  

(“Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması və ya ləğv edilməsi haqqında təkliflərin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və dövlətə məxsus müəssisələr tərəfindən verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 19 yanvar tarixli 373 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.)

http://www.e-qanun.az/framework/21187

29

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı məsələlərinə baxılması və onların həlli qaydaları haqqında Əsasnamə  

(“Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı məsələlərinə baxılması və onların həlli qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 30 avqust tarixli 189 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.)  

http://www.e-qanun.az/framework/5317

 

30

Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi Qaydaları  

(“Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 3 iyun tarixli 249 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.) 

http://www.e-qanun.az/framework/9944

31

Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası  

( “Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin   23 may 2007-ci il tarixli 2198  nömrəli Sərəncamı  ilə təsdiq edilmişdir.)  

http://www.e-qanun.az/framework/13373

32

“Pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə Əsasnamə

(“Pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 11 iyun tarixli 908 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.)

http://www.e-qanun.az/framework/25944

33

Azərbaycan Respublikasının ştatdankənar (fəxri) konsulu haqqında Əsasnamə 

( “Azərbaycan Respublikasının ştatdankənar (fəxri) konsulu haqqında Əsasnamə barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 21 aprel tarixli 575 nömrəli Fərmanı  ilə təsdiq edilmişdir.)

http://www.e-qanun.az/framework/28335

34

Xidməti pasport almaq hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı  

(“Xidməti pasport almaq hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 3 mart tarixli 391 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.)

http://www.e-qanun.az/framework/21381

35

Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat

( “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimatın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin   27 sentyabr 2003-cü il tarixli 935 nömrəli Fərmanı  ilə təsdiq edilmişdir.)

http://www.e-qanun.az/framework/2284

36

Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası   (1-6-cı bölmələr) 

(“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.)

http://www.e-qanun.az/framework/7308

37

“Dövlət sirri təşkil edən məlumatların digər dövlətlərə verilməsi Qaydası”, “Dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə ilə bağlı işlərin görülməsi prosesində məlumatların mühafizəsinin təmin edilməsi Qaydası”, “Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması Qaydası”

( "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 15 mart tarixli 40 nömrəli Qərarı  ilə təsdiq edilmişdir.)

http://www.e-qanun.az/framework/9722

38

Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması qaydası  

(“Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 17 oktyabr tarixli 162 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.)

http://www.e-qanun.az/framework/1216

39

Diplomatik əlaqələr haqqında Vyana Konvensiyası

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf  (İngilis dili)

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml  (Rus dili)

https://referatlar.wordpress.com/2011/04/02/diplomatik-%C9%99laq%C9%99l%C9%99r-haqqinda-1961-ci-il-vyana-konvensiyasi/  (Azərbaycan dili)

40

Konsulluq əlaqələri haqqında Vyana Konvensiyası 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf  (İngilis dili)

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consular.pdf  (Rus dili)

https://www.migration.gov.az/content/pdf/5acafda3597d7_Konsulluq%20%C9%99laq%C9%99l%C9%99ri%20haqq%C4%B1nda%20Vyana%20Konvensiyas%C4%B1.pdf  (Azərbaycan dili)

41

Müqavilələr hüququ haqqında Vyana Konvensiyası

http://www.e-qanun.az/framework/36996  (Azərbaycan dili)

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf  (İngilis dili)

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml  (Rus dili)

42

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi 

https://www.un.org/en/about-us/un-charter  (İngilis dili)

https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text  (Rus dili)

http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/387361/TURKISH-1964.pdf?sequence=1&isAllowed=y  (Türk dili)

43

Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi) çərçivəsində qəbul edilmiş Helsinki Yekun Aktı

https://www.osce.org/helsinki-final-act  (müxtəlif dillər üzrə)

https://www.osce.org/files/f/documents/5/c/39501.pdf  (İngilis dili)

https://www.osce.org/files/f/documents/0/c/39505_1.pdf  (Rus dili)

44

Beynəlxalq və regional təşkilatlar

https://mfa.gov.az/az/category/coxterefli-munasibetler

45

Təhlükəsizlik və humanitar məsələlər

https://mfa.gov.az/az/category/beynelxalq-emekdasliq

46

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli Bəyanatı

https://president.az/articles/45923

47

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin 11 yanvar 2021-ci il tarixli Bəyanatı

https://president.az/articles/50070

48

Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi (16 iyun 2021-ci il)

https://president.az/articles/52122

49

BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının illik ümumi müzakirələrində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı

https://president.az/articles/53197

50

Ümumi Beynəlxalq Hüquqa giriş (Lətif Hüseynov, Beynəlxalq Hüquq, 2012)

http://lib.bbu.edu.az/files/book/365.pdf
ÜMUMİ DÜNYAGÖRÜŞÜ

Ümumi dünyagörüşünün təyin edilməsi üçün təqdim olunacaq 10 ədəd test tapşırığı ilə xalqımızın dövlətçilik ənənələri, Azərbaycan xalqının təşəkkülü və formalaşması, Azərbaycanın məruz qaldığı yad təsirlər və onlara qarşı mübarizə, tarixi proseslərin gedişində ortaya çıxan dövlət qurumlarımız, bunların meydana gəlməsini və tənəzzülünü şərtləndirən səbəblər və bunların nəticələri, tarixi şəxsiyyətlər, müxtəlif dövrlərdə həyata keçirilən siyasi fəaliyyətlərin ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qorunmasında rolu, bu dövrlərdə sosial-iqtisadi inkişaf tendensiyaları, milli azadlıq hərəkatı, dövlətçiliyimizin bərpası, qorunması, inkişafı, müasir dövrdə Azərbaycanın dünyadakı mövqeyi haqqında məlumatlarla əlaqədar bilikləri, eləcə də ölkəmizin təbiəti, təbii ehtiyatları, əhalisi, qlobal problemlər və bunların Azərbaycana təsiri barədə bilikləri yoxlanılacaq.

RƏQƏMSAL, VERBAL MƏLUMATLARLA İŞLƏMƏ VƏ MÜCƏRRƏD DÜŞÜNMƏ

Namizədlərin rəqəmsal, verbal məlumatlarla işləmə və mücərrəd düşünmə bacarığı 20 test tapşırığı vasitəsi ilə yoxlanılacaq. Bu test tapşırıqları ilə namizədlərin qrafik, diaqram və sxemlərlə verilən informasiyanı emal etmək bacarığı, mətn şəklində verilmiş məlumatları anlama və təhliletmə kimi intellektual qabiliyyətləri, mücərrəd-məntiqi düşünmə bacarığı qiymətləndiriləcək.

DİL BİLİKLƏRİ

Namizədlərin dil bilikləri (Azərbaycan dili və xarici dil üzrə) inşa (esse) tipli tapşırıq vasitəsi ilə yoxlanılacaq. İnşa (esse) namizədin təklif olunmuş mövzu üzrə öz fikirlərini əsaslandırılmış surətdə ifadə etdiyi müstəqil yaradıcı yazı işidir. İnşa yazı 200-250 söz həcmində olmalı və tərkib hissələri (giriş, əsas hissə və nəticə) ayrı-ayrı abzaslarla fərqləndirilməlidir.

Namizədlərə ölkədə və xaricdə ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, cəmiyyət və mədəniyyət, dövlət və idarəetmə, təhsil, humanitar və sosial məsələlər, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq təhlükəsizlik sahələrində baş verən aktual hadisə və proseslər, həmçinin bütün bəşəriyyəti narahat edən qlobal problemlər haqqında müstəqil mühakimə yürütmək bacarığını nümayiş etdirməyə imkan verən mövzular təklif olunur.

Namizəd təklif olunan mövzulardan biri üzrə həm Azərbaycan, həm də seçdiyi xarici dildə inşa (esse) yazmalıdır. İnşa yazıda (essedə) namizəd öz fikirlərini aydın və savadlı ifadə etməlidir.

İnşanı (esseni) yazarkən namizəd: