Kargüzarlıq və elektron sənəd dövriyyəsi sistemləri təlim modulu üzrə proqram

Təlimin tarixi və vaxtı:
Təlimin tarixi və vaxtı qrup formalaşdıqdan sonra elan ediləcəkdir

Qeydiyyat:
Başlanma tarixi - 09.01.2023 09:00
Bitmə tarixi -30.12.2023 18:00


Təlimin müddəti:
1 gün (6 saat)

Ödəniş:
100 AZN

Məqsəd:
Təlim iştirakçılarının kargüzarlıq sahəsində sahəsində nəzəri və praktiki bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.

Məzmun:
• Kargüzarlıq xidmətinin əsas vəzifələri • Kargüzarlığın növləri • Sənədlərin hazırlanması üçün ümumi tələblər • Kompüter üsulu ilə hazırlanan sənədlərə olan tələblər • Sərəncam mahiyyətli sənədlər və digər sənədlər • Sənədlərin dövriyyəsinin təşkili • Sənədlərin icrasına nəzarətin təşkili • İşlər nomenklaturu, sənədlərin arxivə hazırlanması • Elektron sənəd dövriyyəsi • Vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması

Hədəf qrupu:
Dövlət qulluqçuları, sahə üzrə çalışan mütəxəssislər və müvafiq mövzu ilə maraqlanan şəxslər

Təlimin keçirilmə forması:
Əyani

Metod:
Müzakirə, interaktiv video, multimedia alətləri və s.

Gözlənilən nəticə:
Təlim nəticəsində iştirakçıların kargüzarlıq sahəsinə dair bilik və təcrübəsinin inkişaf etdirilməsinə nail olunur.

Təlimin sonunda iştirakçılara sertifikat təqdim olunacaq

QEYDIYYAT